Close

Další aktivity

Dobrovolníků není nikdy dost

Když jsme v Diecézním centru pro seniory hledali aktivní seniory dobrovolníky, kteří by nám pomáhali na akcích, během nichž je potřeba přiložit k dílu více rukou, přihlásila se nám ochotně a s nadšením také paní Bohuslava Nunvářová z Hradce Králové. Po krátké době projevila ještě zájem o další službu – o dobrovolnictví v domově pro seniory.