Close

Krajské volby 2020

💡 Proč mi dát hlas (moje hlavní vize)

1. Maximální pozornost vůči seniorům a nemocným

Toto téma je pro mne prioritou. Budu pokračovat v podpoře jak aktivních, tak i nemocných seniorů a jejich rodin a nadále vyvýjet maximální úsilí, aby se seniorům v našem kraji žilo co nejlépe. S tím úzce souvisí podpora organizací, které pomáhají seniorům prožívat aktivní život, domácí hospicové péče a hospiců. Mou vizí je otevřít také nová témata jako jsou například mezigenerační domy.

2. Dostupné bydlení pro mladé rodiny

Další tématem je dostupné bydlení pro mladé manžele a rodiny, které si nemohou dovolit žít v předražených podnájmech. Chci se zasadit o to, abychom v kraji rozhýbali výstavbu nájemních bytů s přiměřenými cenami, které bude regulovat kraj nebo obec.

3. Ochrana přírody a životního prostředí

Třetím tématem je ochrana přírody a životního prostředí. Jako velmi důležité vnímám pokračovat v petici s názvem Voda nad zlato, věnovat čas a finance pro výsadbu stromů a nezapomínat ani na dostatečnou podporu zemědělců, lesníků, sadařů a dalších.

🗳 Moje kandidatura v krajských volbách

Politiku chápu jako službu a chci aktivní a poctivou prací měnit svět kolem nás k lepšímu. Proto v nadcházejících volbách (2. – 3. 10. 2020) kandiduji do zastupitelstva Královéhradeckého kraje za Koalici pro Královéhradecký kraj.

🤝O mně

Narodila jsem se v Opočně, pocházím z Ježkovic a od svého mládí žiji v Týništi nad Orlicí.

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu podnikatelskou v Hradci Králové, úspěšně absolvovala Bc. a Mgr. studium na KTF Univerzity Karlovy v Praze a rigorózní zkoušku (PhDr.) na KU v Ružomberku.

V roce 2003 jsem jako velmi mladá začala s nadšením pracovat s lidmi seniorského věku na biskupství v Hradci Králové. Brzy nato (v roce 2005) jsem stála u zrodu Diecézního centra pro seniory Královéhradecké diecéze, které se stalo prvním diecézním centrem v ČR věnujícím se prvořadě lidem seniorského věku. Zde pracuji jako vedoucí. Vyšlo mi několik publikací, především o aktivním stárnutí a stáří. Práci se seniory jsem zasvětila svůj profesní život.

Od roku 2014 působím jako zastupitelka města Týniště nad Orlicí, jsem předsedkyní Sociální a zdravotní komise města, místopředsedkyní Krajského výboru KDU-ČSL Královéhradeckého kraje, členkou Sociálního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Komise Rady kraje pro řešení problematiky seniorů.

Mám ráda procházky orlickou přírodou se svým psem (kolií), turistiku a cykloturistiku, zajímá mne biblická geografie.

👍 Podporují mě

Jan Rybář SJ, přednášející a autor knih:

Veronika Čepelková nic neslibuje, ona dává. Celé svoje mládí věnovala nám, seniorům, více než vlastním rodičům. Přál bych vám znát její plat… Vlastně – její plat je náš vděk! A její osobní život? Čistý, radostný, průzračný až na dno… v dnešním světě!!

Jana Sieberová, zakladatelka a vedoucí Domácího hospice Duha v Hořicích:

Veronika Čepelková rozpoznala v životě své vlastní povolání, věnuje se velmi aktivně seniorům, přináší jim radost a naději, uplatňuje jejich moudrost a dary, které přispívají ke zdravému růstu v celé společnosti. Hájí zájmy a požadavky starších občanů a pomáhá jim v jejich společenském uplatnění.

Založila v roce 2005 Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové a dnes je velmi dobře známá svou empatií a ochotou pomáhat seniorům v celém našem regionu. Spolupracuje se všemi občanskými iniciativami a snaží se o vytvoření optimálních podmínek pro život starší generace.

Podporuji proto její kandidaturu do krajských voleb za Koalici pro Královéhradecký kraj.

Jiří Chválek, majitel CK Avetour:

Vřele doporučuji kandidátku Veroniku Čepelkovou, které dávám jednoznačně svůj hlas a „mandát“.

Přes 20 let znám tuto skromnou ženu, která vyniká svoji zodpovědností a svědomitostí.

Její mimořádné sociální cítění se projevuje zejména mezi seniory, kterým zasvětila svoji práci a které pojímá spíš jako své životní poslání.

V krajské politice by byla jednoznačně přínosem.

Mgr. Ludmila Hovorková, redaktorka Zpravodaje seniorů:

Proč věřím Veronice

Znám ji už nějaký čas a vždycky mě fascinovalo, že jako mladá osoba zvolila za své povolání práci se seniory. Pravda, každý má své babičky a dědečky a hodně lidí na ně vzpomíná s láskou, zvláště, když se od nich dočkali předávání lásky a moudrosti života. Verča měla také to štěstí a možná i proto se rozhodla seniorům vracet vzájemně věnovaný čas a pracovat pro ně v Centru pro seniory královéhradeckého biskupství. Již řadu let sleduji její osobní a profesionální rozvoj. Neváhala si doplnit příslušné vysokoškolské vzdělání a píše odborné publikace. Seniory jsou velmi oblíbené zájezdy a tematické a relaxační pobyty, které pro ně organizuje, i další akce, například semináře se zajímavými hosty. Veronika umí zazpívat, používat humor i pořizovat pěkné snímky z cest.

Její zkušenosti a empatie by se rozhodně hodily i do krajské politiky. Proto budu Veroniku Čepelkovou volit!

Bc. et Bc. Nathaniel Filip de Aras, CLJ, zpěvák, učitel:

Veroniky Čepelkové si vážím jako charakterního a dobrého člověka, který více než pro sebe, pracuje pro druhé. Radost druhých, zejména seniorů a lidí v nouzi, dělá radost i jí. Její kandidaturu podporuji zejména proto, protože si myslím, že je velmi potřeba lidí, kteří používají srdce, mají k lidem blíž a znají je ,,z terénu“ a mnohých aktivit, které již pro lidi vykonali. Veronika Čepelková svými letitými aktivitami pro ostatní lidi již dokázala, že je ve svém okolí, v kraji, potřebná.

🤝 Setkejme se

Potkejme se na společných besedách!

Vyberte si téma besedy, ráda za vámi přijedu:

1) Stáří jako dar a inspirace k aktivitě

Beseda o mé práci v Diecézním centru pro seniory a významu starších lidí pro dnešní společnost.

2) Poklady Blízkého východu

Cestovatelská beseda s videoprojekcí a komentářem o nejúchvatnějších místech Izraele, Palestiny, Libanonu, Sýrie a Jordánska.

3) Jak jsem se díky seniorům setkala s papežem Františkem

Beseda o historicky první mezinárodní konferenci o pastoraci seniorů v Římě, jejímž vrcholem bylo osobní setkání s papežem Františkem.

4) Přátelská beseda u šálku kávy či sklenky vínka o výzvách pro náš kraj a mých aktivitách

🎯 Spolupracujme spolu

Chtěli byste se podílet na kampani do krajských voleb? Neváhejte mě kontaktovat! Každá pomoc je pomocí cennou!

💻 Sledujte mě na sociálních sítích

Facebook: www.facebook.com/cepelkovaveronika

Instagram: www.instagram.com/cepelkovaveronika

Linkedin: www.linkedin.com/in/cepelkovaveronika

Youtube: www.youtube.com/pratelum

📧 Napište mi, jsem zde pro vás!