Close

Měnit svět kolem nás k lepšímu

Rozhovor s PhDr. Veronikou Čepelkovou – zakladatelkou a vedoucí královéhradeckého Diecézního centra pro seniory, která je zároveň zastupitelkou v Týništi nad Orlicí a lídryní kandidátky KDU-ČSL pro komunální volby 5. – 6. 10. 2018 v Týništi nad Orlicí.

Jak to přijde poměrně mladému člověku založit seniorské centrum a vydržet téměř patnáct let pracovat se seniory?
Starší lidé mě obklopovali již od mého dětství. Se svými prarodiči jsem trávila spoustu času a přijímala jejich lásku a péči. Myslím, že právě tyto skutečnosti byly tou nejlepší průpravou pro činnost, které se v dnešní době věnuji. Založení Centra pro seniory pro mne bylo především velkou výzvou, protože pastoraci seniorů se předtím intenzivně nikdo nevěnoval. Práce se seniory je mi především posláním a darem. Pokud bych ji chápala pouze jako rutinní zaměstnání, možná bych to tak dlouho nevydržela.

Co obnáší činnost komunální političky? Do které oblasti můžeš ze své pozice přispět?
Ono to působení v komunální politice není jen o hlasování během zasedání zastupitelstva. Zasedání jsou pochopitelně důležitá. Mě však hodně láká a naplňuje konkrétní práce „v terénu“. Obzvlášť blízká jsou mi sociální témata, která mohu mimo jiné prosazovat v sociální a zdravotní komisi. Aktuálně se věnuji např. prezentaci domácí hospicové péče, vzdělávání seniorů a revitalizaci historických památek.

Co tě baví ve volném čase?
Ráda se setkávám s přáteli, putuji na hluboká místa a poznávám krásy hor i moří. Celkem nedávno jsem absolvovala on-line kurz Biblické geografie na izraelské škole Israel College of the Bible. Přiznám se, že po poměrně náročné práci taky ráda relaxuji a čerpám sílu v přírodě blízko domova – například na procházce se svým psem.

Co se ti v poslední době podařilo?
Mám velkou radost, že v našem Týništi byl vysazen Strom pro Olgu Havlovou, který připomíná nám, i budoucím generacím, významnou osobnost jakou bezesporu byla paní Olga Havlová. Jsem přesvědčena, že o takovýchto osobnostech, které ve svém životě dokázaly prosazovat demokratické hodnoty a zasvětily jej pomoci potřebným, je důležité mluvit a připomínat si je. Rovněž mě těší, že se naše město poslední květnovou středu opět připojilo k akci na podporu lidí trpících roztroušenou sklerózou. V tento den, který je vyhlášen dnem roztroušené sklerózy a během něhož se po celé republice konají akce na podporu léčby této nemoci, byla jedna z dominant města Týniště – vodárenská věž nasvícená zelenou barvou. Proč právě zelenou? Zelená barva je barvou roztroušené sklerózy, barvou naděje pro všechny nemocné. Město Týniště také finančně přispívá Domovu svatého Josefa v Žirči, který je jediným lůžkovým zařízením v ČR pro nemocné trpící roztroušenou sklerózou. Jsou i jiné aktivity, které se mi podařilo zrealizovat, nicméně právě tyto dvě bych zde ráda vyzdvihla.

V roce 2016 jsi byla oceněná KDU-ČSL za Královéhradecký kraj v soutěži Naše politička. Jaké je tvoje motto?
Tak to je pro mě opravdu cenné. Toto ocenění chápu spíše jako povzbuzení pro další působení v politice. Myslím, že je více práce přede mnou, než za mnou a ráda bych to svojí angažovaností potvrdila. Z toho pak vychází i mé motto: Nechci zůstat pouze u slov, ale poctivou prací měnit svět kolem nás k lepšímu.

Ještě, prosím, o adresu webových stránek.
Zájemce zvu k návštěvě mého nového webu www.cepelkova.cz, kde se mohou dozvědět víc o mých aktivitách a názorech.

Děkuji a přeji hodně další životní energie.

Mgr. Ludmila Hovorková
redaktorka Královéhradeckého zpravodaje seniorů