Close

Představujeme program KDU-ČSL pro komunální volby v Týništi nad Orlicí

Představujeme program KDU-ČSL pro komunální volby v Týništi nad Orlicí v roce 2018. #FandímeTýništi, fanděte s námi!

PROGRAM KDU-ČSL PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

#TýništěMezigenerační

Pozornost vůči rodinám v našem městě je pro nás prioritou. Proto chceme vytvořit bezbariérové místo přátelské rodině, které umožní pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života. Naším dalším cílem je zajištění dostupné sociální a zdravotní péči pro všechny generace.

– Taxi pro seniory a handicapované

– Family point – místo přátelské rodině a pořádání vzdělávacích akcí pro rodiny a seniory

– nadále podpora domácí hospicové péče

#TýništěBezpečné

Chceme, aby naše město bylo bezpečné. Budeme dbát na zajištění podmínek pro bezpečnou dopravu a zaměříme se na prevenci kriminality. Zasadíme se o to, aby činnost policie a hasičského sboru byla náležitě podporována a vyzdvihována.

– další bezpečné přechody

– prevence krádeží jízdních kol

– programy prevence kriminality pro děti a mládež

#TýništěEkologické

Kvalitu života každého obyvatele města ovlivňuje zejména jeho prostředí. A právě proto by otázky životního prostředí a ekologie neměly stát stranou, ba naopak být v popředí.

– podpora a koordinace projektu Ukliďme Česko, osvětové besedy

– otevření otázky optimalizace veřejného osvětlení a snížení světelného smogu

#TýništěProŠkoláky

I naše město by mělo myslet do budoucna! Proto by měli dostat prostor pro prosazení svých názorů i ti nejmenší. V rámci zlepšení spolupráce mezi městem a základní školou prosazujeme vznik dětského zastupitelstva.

– pravidelné besedy dětského zastupitelstva s vedením města

– zastupitele si volí děti samy, naučí se tak základním demokratickým procesům

– inspirací může být například město Dobříš, kde si děti koncepci velmi chválí

#TýništěInovativní

O modernizaci a koncepcích „smart cities“ už slyšel kde kdo. Málokdo si však pod těmito „nálepkami“ dokáže představit konkrétní opatření. Pro to, aby ani Týniště nezůstávalo pozadu, bychom chtěli začít s drobnými kroky, které nás přiblíží k cíli vytvoření moderního města 21. století.

– bezplatné wi-fi připojení na týnišťském veřejném místě

– příprava a rozjezd projektu SMS kanálu z úřadu směrem k občanům

– prosazení dokončení modernizace silnice v Rašovicích

#TýništěSvětové

Týniště by nemělo zůstávat izolované vůči okolnímu světu. Může se inspirovat nejen dalšími českými obcemi, ale také v zahraničí. Spolupráce se Slováky se osvědčila, tak proč nebýt ještě „světovější“ a nestát se partnerem některé světové obce či města?

– získání nového partnerského města spojené s kulturním obohacením

– intenzivnější mezinárodní spolupráce s ostatními městy

#TýništěKulturní

I když se naše město jeví na první pohled jako převážně průmyslového rázu, najdeme v něm i jeho okolí nemálo kulturních památek. Mnohé z nich jsou bohužel v dezolátním stavu. Proto budeme aktivně pokračovat v procesu obnovy kulturního dědictví v Týništi a jeho okolí.

– pokračování v obnově sakrálních památek

– podpoříme projekty zaměřené na historii, tradice a kulturu našeho města a přilehlých obcí

#TýništěDemokratické

Politika se nesmí „dělat“ za zavřenými dveřmi. Radnice by měla mít široce rozevřené dveře dokořán pro všechny občany. Jedině tak se město bude moci pyšnit aktivní, angažovanou občanskou společností, která je pro zdravý vývoj komunity nezbytnou podmínkou.

– četnější využívání místních anket, zjišťování potřeb a preferencí Týnišťáků

– aktivní informování o plánovaných akcích

– stranou nesmějí zůstat ani obyvatelé Křivic, Petrovic, Rašovic a Štěpánovska