Close

O mně

Vzdělání

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu podnikatelskou v Hradci Králové, úspěšně absolvovala Bc. a Mgr. studium na KTF Univerzity Karlovy v Praze a rigorózní zkoušku (PhDr.) na KU v Ružomberku. Myslím však, že se člověk učí nebo lépe, že se zdokonaluje po celý život. Především být pro druhé.

Profese

Od roku 2005 mám jako vedoucí na starosti Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové. Je pro mne ctí, že jsem mohla stát u zrodu tohoto Centra, které se stalo prvním diecézním centrem v ČR věnujícím se prvořadě lidem seniorského věku. Tento důležitý krok vnímám také jako velkou výzvu, abychom naši činnost neustále zdokonalovali a pomáhali seniorům prožívat stáří nejenom aktivně, nýbrž i radostně a smysluplně.

Politická činnost

V současné době působím jako zastupitelka města Týniště nad Orlicí, předsedkyně Sociální a zdravotní komise v Týništi nad Orlicí, členka Sociálního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, členka Komise Rady Královéhradeckého kraje pro řešení problematiky seniorů a členka Okresního a Krajského výboru KDU-ČSL. Aktuálně se věnuji např. prezentaci domácí hospicové péče, revitalizaci historických a kulturních památek, vzdělávání seniorů a dalším aktivitám.

Co mě baví

Setkávání s přáteli, putování na hluboká místa, vysokohorská turistika, procházky s Bakky-psem (kolií).

Moje vize

Je mi ctí, že od roku 2014 mohu působit jako zastupitelka v Týništi nad Orlicí. Svoji činnost v komunální politice chápu jako službu – druhým a našemu městu. Mým cílem je především podporovat domácí hospicovou péči a s ní úzce související mezigenerační soužití, nabízet vzdělávací i kulturní aktivity pro širokou veřejnost, nezapomínat na nemocné a starat se o historické památky v našem městě a jeho okolí.

Co se už podařilo

Mám velkou radost, že v našem Týništi byl vysazen Strom pro Olgu Havlovou, který připomíná nám, i budoucím generacím, významnou osobnost jakou bezesporu byla paní Olga Havlová. Jsem přesvědčena, že o takovýchto osobnostech, které ve svém životě dokázaly prosazovat demokratické hodnoty a zasvětily jej pomoci potřebným, je důležité mluvit a připomínat si je. Rovněž mě těší, že se naše město poslední květnovou středu opět připojilo k akci na podporu lidí trpících roztroušenou sklerózou. V tento den, který je vyhlášen dnem roztroušené sklerózy a během něhož se po celé republice konají akce na podporu léčby této nemoci, byla jedna z dominant města Týniště – vodárenská věž nasvícená zelenou barvou. Proč právě zelenou? Zelená barva je barvou roztroušené sklerózy, barvou naděje pro všechny nemocné. Město Týniště také finančně přispívá Domovu svatého Josefa v Žirči, který je jediným lůžkovým zařízením v ČR pro nemocné trpící roztroušenou sklerózou. Jsou i jiné aktivity, které se mi podařilo zrealizovat, nicméně právě tyto dvě bych zde ráda vyzdvihla.

Zde se můžete dozvědět více o tom, co dalšího se již podařilo.

Moje motto

Nechci zůstat pouze u slov, ale poctivou prací měnit svět kolem nás k lepšímu.

Bonus

Zde si můžete přečíst rozhovor se mnou, jehož autorkou je Mgr. Ludmila Hovorková.