Close

Betlémské světlo po roce opět v Týništi nad Orlicí

Aktuálně: V sobotu 19. prosince si můžete od 14:30 do 15:00 přijít na náměstí k vánočnímu stromku pro Betlémské světlo. Zpívání koled a živý betlém se z důvodu zhoršené epidemiologické situace neuskuteční. Přesto se na vás těšíme!

Veronika Čepelková za KDU-ČSL Týniště nad Orlicí a Mateřské centrum Ratolest

Pokud to epidemiologická situace dovolí, i v tomto roce, tentokrát v sobotu 19. prosince 2020, bude skautskými kurýry rozváženo po celé České republice tradiční Betlémské světlo. V tento den plánujeme dovézt toto světlo také do našeho města, kde si jej budete moci ve 14:30 vyzvednout u vánočního stromu na náměstí a přenést do svých domovů. Kromě toho zde připravujeme i živý betlém v podání dětí a zazpíváme si vánoční koledy. Přijďte mezi nás!

Betlémské světlo je aktivitou, která vznikla v sousedním Rakousku již v roce 1986. V tomto roce byl plamínek z místa narození Ježíše Krista v Betlémě dovezen do Lince jako originální poděkování lidem, kteří pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. V následujícím roce byli ke spolupráci při jeho roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti a pro velký zájem se centrem této aktivity stala Vídeň. Z Vídně se pak postupně začalo Betlémské světlo šířit po Evropě. Zde se také v polovině prosince scházejí skauti z různých evropských zemí na slavnostní bohoslužbě, během níž je jim světlo předáváno. Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude bohoslužba, která se tentokrát uskuteční v Salzburgu, přenášena prostřednictvím internetu. Vlastní předávání plamínku Betlémského světla proběhne na hranicích sousedících států, které jej následně předají na dalších hranicích svým sousedům. Samotný rozvoz, pokud to situace dovolí, by pak měl proběhnout v sobotu 19. prosince. Tímto způsobem se světlo z palestinského Betléma dostane do kostelů, nemocnic, hospiců, domovů pro seniory a bude rozdáváno sousedům, přátelům, rodinám, nemocným či osamělým lidem. Cílem této akce je udělat druhým radost a ujistit je, že na světě není nikdo sám.

Ráda bych vás proto jménem místní organizace KDU-ČSL a Mateřského centra Ratolest co nejsrdečněji pozvala v sobotu 19. prosince od 14:30 k vánočnímu stromu na Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí, odkud si budete moci odnést Betlémské světlo do svých domovů (nezapomeňte vzít si s sebou svíci a lucerničku). Kromě toho zde bude též připraven živý betlém v podání dětí a nebude chybět ani společný zpěv vánočních koled. Poté světlo ještě přeneseme do Geriatrického centra seniorům a zaměstnancům.

Věřím, že tuto aktivitu bude možné opět zrealizovat, nicméně záležet bude na aktuální epidemiologické situaci a s ní spojených opatřeních. Pakliže nebude možné ji uskutečnit, dozvíte se o tom na webu města www.tyniste.cz, webových stránkách www.cepelkova.cz a v městském rozhlasu.

Těšíme se na vás a přejeme vám nadějeplný advent a radostné vánoční svátky!

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města