Close

Betlémské světlo šťastně doputovalo do Týniště

Betlémské světlo šťastně doputovalo z daleké Palestiny také do našeho města. Malý plamínek s velkým poselstvím si tak mohli zájemci odnést do svých domovů, aby prozářil jejich příbytky. Na náměstí u vánočního stromu jsme si zazpívali koledy, nechyběl ani živý betlém v podání dětí. Světlo naděje, lásky a pokoje jsme pak ještě předali seniorům a zaměstnancům Geriatrického centra. Připojili jsme též dárky od dětí z Církevní základní školy Jana Pavla II. v Hradci Králové. Děkuji paní Janě Matuškové z Mateřského centra Ratolest za spolupráci a všem za pěknou účast. Ať Světlo z Betléma přináší do našich rodin radost, požehnání a zdraví nejen o Vánocích, ale po celý nový rok.

Srdečně přeje Veronika Čepelková