Close

Budoucnost seniorů

Vladimir Derner foto

Senioři jsou středem našeho zájmu. Nejen proto, že představují stále početnější skupinu obyvatel, ale hlavně proto, že si tuto pozornost zaslouží.

Člověk ve svém životě prochází velkými změnami. Od naprosté závislosti malého človíčka, který právě přišel na svět, přes věk dospělosti, kdy přebíráme odpovědnost nejen za sebe, ale i za ty, kteří se bez podpory neobejdou. Postupně pak spějeme do věku, kdy opět potřebujeme pomoc druhých.

Seniorů stále přibývá a jejich počet dále poroste. Na tuto skutečnost reagujeme strategií sociálních služeb do roku 2026. Především budeme podporovat rozvoj služeb, které občanům umožní žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Přesto je jasné, že i počty lůžek v domovech pro seniory budeme nuceni navyšovat. Podle demografických analýz bude třeba do roku 2026 k současným 2500 lůžek doplnit dalších téměř 1000. Dílčím cílem do roku 2020 je vybudovat alespoň 160 nových lůžek a alespoň 100 lůžek rekonstruovat tak, aby ve starších domovech pro seniory mohla být poskytována péče na odpovídající úrovni. V současnosti tedy již probíhá s podporou kraje výstavba třiceti lůžek v Rychnově, v listopadu byla dokončena rekonstrukce 48 lůžek v domově pro seniory v Černožicích a intenzivně připravujeme výstavbu 24 nových lůžek v Albrechticích, minimálně 60 v Hradci Králové, 40 v Žacléři. Další možnosti prověřujeme. Kromě již zmíněných nových staveb připravujeme rovněž rekonstrukce v domovech pro seniory v Hradci Králové, Lamperticích a Tmavém Dole.

Senioři v našem kraji se tedy nemusí obávat, že by o ně nebylo postaráno. Lze si jen přát, aby takovou podporu potřebovali co nejméně a hlavně měli radost ze svých potomků, dobrých vztahů a všeho pěkného, co život přináší.

Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje s gescí za sociální oblast