Close

Komunální volby 2022

Co se podařilo

V následujících řádcích předkládám stručný přehled aktivit, které se mi v uplynulém volebním období podařilo zrealizovat a krátký přehled činností, na nichž jsem se nějakým způsobem podílela.