Close

Co se podařilo

Vážení občané, voliči a přátelé,

je mi ctí, že od roku 2014 mohu působit jako zastupitelka v Týništi nad Orlicí. Svoji činnost v komunální politice chápu jako službu – druhým a našemu městu. V následujících řádcích předkládám stručný přehled aktivit, které se mi v uplynulém volebním období podařilo zrealizovat a krátký přehled činností, na nichž jsem se nějakým způsobem podílela. Ráda bych touto cestou vyjádřila svůj dík všem, kteří se mnou v posledních čtyřech letech spolupracovali a snažili se tak měnit život v našem městě k lepšímu. 

 • Betlémské světlo – v Týništi nad Orlicí jsem zavedla a ve spolupráci s MC Ratolest zorganizovala akci Betlémské světlo – zájemci si mohou každý rok před Vánocemi odnést domů plamínek světla z Betléma a zazpívat si koledy s živým betlémem v podání dětí. Světlo naděje pak také přinášíme obyvatelům a zaměstnancům místního Geriatrického centra.
 • Tříkrálová sbírka – několikrát jsem se podílela jako vedoucí skupinek a pomocnice v organizaci na Tříkrálové sbírce v našem městě.
 • Mezigenerační literární soutěž – ve spolupráci s knihovnou města Týniště nad Orlicí a také pod hlavičkou našeho Diecézního centra pro seniory Hradec Králové jsem v „covidové době“ uspořádala mezigenerační literární soutěž.
 • Ukliďme Česko – ukliďme okolo Týniště – zapojila jsem se do akce Ukliďme Česko – ukliďme okolo Týniště.
 • Linka pro seniory a potřebné – telefonní linku jsme zavedli na MÚ v době covidu.
 • Seniorská obálka (karta první pomoci) – v našem městě jsme rovněž zavedli a distribuovali tiskopis, který pomáhá v krizových situacích. Je určený především pro seniory a zdravotně postižené, kteří bydlí ve svém domácím prostředí. Proběhl i kulatý stůl na toto téma.
 • Divadelní přednáška Senior bez nehod – pozvala jsem k nám do Týniště odborníky a herce na edukativní přednášku s cílem pomoci řidičům automobilů, spolujezdcům, chodcům, cyklistům, cestujícím prostředky hromadné dopravy apod. jezdit a pohybovat se co nejbezpečněji.
 • Výstava o adopci na dálku – v budově městského úřadu se mi podařilo domluvit a ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové nainstalovat výstavu o projektu Adopce na dálku (podpora potřebných dětí v Indii).
 • Přispíváme Domácímu hospici Setkání – Město Týniště nad Orlicí ze svého rozpočtu přispívá Domácímu hospici Setkání Rychnov nad Kněžnou, který nabízí svoji pomoc také lidem z Týniště a okolí. Sociální a zdravotní komise, kterou mám v tomto volebním na starosti, tuto službu plně podporuje.
 • Podporujeme Domov svatého Josefa a další služby – Město Týniště poskytuje finanční příspěvek Domovu svatého Josefa v Žirči, který je jediným lůžkovým zařízením v ČR pro nemocné trpící roztroušenou sklerózou a každoročně vyjadřuje solidaritu s lidimi, kteří trpí roztroušenou sklerózou (viz další body níže).
 • Třikrát v roce nasvícená dominanta města – vodárenská věž – ve spolupráci se Službami města je třikrát do roka nasvícena dominanta města – vodárenská věž, a to již několik let po sobě. V dubnu modře – v rámci osvětové kampaně povědomí o autismu a porozumění lidem trpícím autismem, v květnu zelenou barvou – vyjadřujeme solidaritu s lidmi, kteří trpí roztroušenou sklerózou (viz výše), v listopadu červeně – jsme solidární s lidmi pronásledovanými pro svoji víru.
 • Ocenili jsme osobnosti v sociální oblasti – v rámci Sociální a zdravotní komise jsme ocenili osobnosti, které v našem městě pomáhali či pomáhají potřebným.
 • Instalace nového obrazu sv. Floriána a obnova obrazu sv. Anny v týnišťských lesích – ve spolupráci s panem Milanem Frumarem jsme v lese u Týniště, na místě zvaném U Floriána, umístili nový obraz svatého Floriána od paní Marie Klimešové a obnovili poškozený obraz sv. Anny v lese za koupalištěm.
 • Další aktivity – pořádala jsem taky následující aktivity: beseda „Mýty a dezinformace o EU“ s europoslancem Tomášem Zdechovským, kurz angličtiny pro seniory, cykloutoulky nejen po týnišťských kapličkách, mše u sv. Anny s požehnáním pro naše město a jeho obyvatele, beseda Naše srdce bije pro Týniště, přednáškový cyklus o holocaustu Židů s panem Lubošem Moravcem. Spolupracuji rovněž se Zpravodajem města, do něhož přispívám (zavedla jsem například rozhovory se zajímavými osobnostmi našeho města),…

Děkuji za dosavadní přízeň a těším se na další společná setkání a spolupráci!

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města Týniště nad Orlicí za KDU-ČSL a dvojka kandidátky Koalice ODS a KDU-ČSL pro komunální volby 23. – 24. 9. v Týništi nad Orlicí