Close

Co se podařilo

Vážení přátelé,

ačkoli jsme nyní bohužel nuceni začít akce omezovat, což, věřím, nebude trvat příliš dlouho, dovolte mi předložit vám zde tento stručný report, co se nám v tomto roce již podařilo a co zajímavého se také povedlo v obdobích předchozích.

V rámci našeho Diecézního centra pro seniory jsme museli přesunout akce z první poloviny roku na polovinu druhou. Konkrétně od srpna jsme se to pěkně „rozjeli“. Zavítali jsme do Krušných hor, zorganizovali pobyt pro prarodiče s vnoučaty, manželské setkání seniorů a podařilo se nám taky navštívit Velkou Fatru a rakouské Tyrolsko. Kromě toho jsem do Hradce Králové pozvala diecézní koordinátory seniorských aktivit nebo skupinu seniorů z Brandýsa nad Orlicí. Ve dnech, kdy akce neprobíhaly, jsem připravovala další, vydala i nějakou tu literaturu (konkrétně Veroničiny verše pro potěchu duše) a věnovala se našemu internetovému projektu Simeon.cz (web pro aktivní třetí věk). Co mne ovšem velice mrzí je to, že se nám už nepodaří uskutečnit připravené patnácté diecézní setkání seniorů (za mě téměř neuvěřitelné – mělo být už popatnácté!), což je naše hlavní akce pro seniory a dále zřejmě (některé?) duchovní obnovy či akademii pro aktivní třetí věk. Rozhodně jsem to ale nevzdala a budu sledovat další vývoj současné situace a promptně na něj reagovat!

V období karantény jsme seniorům pravidelně zasílali slova pro potěchu duše. V tom určitě budeme dál pokračovat, avšak nyní udělám vše pro to, abychom mohli být v kontaktu taky přes média a s těmi odvážnějšími stále i osobně. Je to důležité!

Když nahlédnu krátce do minulosti, jsem nesmírně vděčná za to, že jsem mohla jako hlavní organizátorka pořádat několik celostátních setkání animátorů seniorů, jako koordinátorka za ČR participovat na mezinárodním projektu s názvem Biografické učení z těžkých dob pro společnou současnost a budoucnost nebo zorganizovat Dny pro prarodiče s vnoučaty.

V rámci mé práce v Týništi nad Orlicí, kde působím druhé období jako zastupitelka, se mi podařilo zrealizovat například Betlémské světlo s doprovodným program, participovat jako vedoucí skupinky na Tříkrálové sbírce, zorganizovat akci s názvem Strom pro Olgu Havlovou s doprovodným programem, vzdělávací program Senior bez nehod nebo se podílet na rozšíření Seniorské obálky (karty první pomoci), nasvítit Vodárenskou věž na podporu lidí trpících roztroušenou sklerózou a autismem, uklidit kolem Týniště v rámci akce Ukliďme Česko, obnovit několik sakrálních památek ve městě či jeho okolí, uspořádat další vzdělávací aktivity…

Velice ráda budu v různých aktivitách pokračovat dál a ze srdce děkuji všem, kdo mi v tom pomáhají a podporují mě.

Na další setkání během našich akcí se těší

Vaše Veronika