Close

Co se už podařilo?

Vážení občané, voliči, přátelé,

je mi ctí, že od roku 2014 mohu působit jako zastupitelka v Týništi nad Orlicí. Svoji činnost v komunální politice chápu jako službu – druhým a našemu městu. Mým cílem je především podporovat domácí hospicovou péči a s ní úzce související mezigenerační soužití, nabízet vzdělávací i kulturní aktivity pro širokou veřejnost, nezapomínat na nemocné a starat se o historické památky v našem městě a jeho okolí. V následujících řádcích je stručný přehled aktivit, které se mi podařilo zrealizovat a krátký přehled činností, na nichž jsem se nějakým způsobem podílela. Ráda bych touto cestou vyjádřila svůj dík všem, kteří se mnou v uplynulých čtyřech letech spolupracovali a snažili se tak měnit život v našem městě k lepšímu. Kéž se nám to daří i nadále.

Podpora domácí hospicové péče

 • Město Týniště nad Orlicí ze svého rozpočtu přispělo na Domácí hospic Setkání Rychnov nad Kněžnou, který nabízí svoji pomoc také lidem z Týniště a okolí.

 • Je taky důležité význam a poslání domácího hospice prezentovat a seznamovat s ním širokou veřejnost. Proto jsme ve spolupráci s Domácím hospicem Setkání zrealizovali na městském úřadě v Týništi výstavu o hospicové péči s názvem „Být spolu“. Výstava proběhla v květnu 2017. Bližší informace o Domácím hospici Setkání si můžete přečíst na www.hospicrychnov.cz.

Podpora sociálních projektů

 • V květnu 2017 a 2018 jsme se připojili k akci na podporu lidí trpících roztroušenou sklerózou a nasvítili jednu z dominant města – vodárenskou věž zelenou barvou, barvou naděje pro všechny nemocné. Město Týniště zároveň poskytlo finanční příspěvek Domovu svatého Josefa v Žirči, který je jediným lůžkovým zařízením v ČR pro nemocné trpící roztroušenou sklerózou.

 • Naše město rovněž podpořilo projekt Nesoudíme, pomáháme. Jednalo se o udělení záštity a pomoc v prezentaci této aktivity. Projekt nabízí pomoc ženám, které se ocitly v těžké životní situaci a jsou okolím nuceny podstoupit umělý potrat. Projekt Nesoudíme, pomáháme těmto ženám pomáhá, aby nemusely jednat pod nátlakem. Více o projektu naleznete na www.nesoudimepomahame.cz.

Péče o historické památky

 • Proběhla revitalizace kaple „Na Vokliku“, do níž byl slavnostně posvěcen a následně instalován kachlový obraz zhotovený „na míru“ pro tuto sakrální památku v našem městě. Obraz znázorňuje týnišťský kostel a třígenerační rodinu, kterou svým pláštěm ochraňuje Panna Maria. Autorkou je paní Marie Klimešová z Poličky.

 • Týnišťský kostel sv. Mikuláše byl téměř po 50 letech vymalován a nyní má renovované vchodové dveře.

 • Na Mírovém náměstí v Týništi byl zrestaurován vzácný mariánský sloup.

Vzdělávací a kulturní aktivity

 • U Městské knihovny jsme slavnostně vysadili Strom pro Olgu Havlovou. V Městské knihovně také proběhla od května do června výstava s názvem „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“. V roce 2018 by se Olga Havlová, zakladatelka nadace Výbor dobré vůle, dožila 85 let. Na její počest nadace nazvala tento rok Rokem Olgy Havlové a připomíná si tuto mimořádnou osobnost řadou akcí. Jedním z projektů je vysazení nejméně 85 stromů dobré vůle po celé ČR. Město Týniště nad Orlicí se k projektu připojilo v květnu 2018.

 • Od roku 2016 probíhá v našem městě kurz angličtiny pro seniory. Od září 2018 plánujeme otevřít další skupinu.

 • Pořádali jsme také pouť ke sv. Anně s modlitbou za město Týniště a jeho obyvatele, farní den a následující besedy: „200 dní v Pákistánu“ s Dr. Lukášem Janečkem, diplomatem působícím v této zemi, „Camino na kolečkách“ s Petrem Hirschem a Janem Duškem, který putoval do známého Santiaga de Compostela ve Španělsku na vozíčku, s Dr. Pavlem Bělobrádkem, tehdejším vicepremiérem a současným poslancem Parlamentu ČR a předsedou KDU-ČSL, s Ing. Petrem Kudelou, tehdejším poslancem Parlamentu ČR, o migrační krizi s Mgr. Tomášem Zdechovským, poslancem Evropského parlamentu, o Arménii a Izraeli v Klubu seniorů v Týništi a v Domově důchodců v Albrechticích nad Orlicí (na těchto besedách jsem přednášela já).

Ostatní aktivity

 • Díky naší iniciativě a za podpory starosty města pana Libora Koldinského je od 9. května 2018 na týnišťské radnici vyvěšena vlajka EU. Na 9. května totiž připadá Den Evropy. V tento den před 68 lety tehdejší ministr zahraničí Francie Robert Schuman představil svou ideu mírové spolupráce zemí Evropy. Je tak pomyslným iniciátorem vzniku dnešní Evropské unie. Ta staví podobně jako KDU-ČSL na hodnotách solidarity, svobody, demokracie a lidské důstojnosti.

 • Dobrou zprávou je například i to, že byly vyměněny staré nástěnky (vitríny) za nové. Vitríny jsou určeny jednotlivým spolkům a politickým stranám v našem městě.

O všech mých aktivitách se dočtete také na mém webu www.cepelkova.cz. Zvu vás k návštěvě!

Čtyři roky jsou téměř za námi a další komunální volby před námi. Jsem připravena pro naše město pracovat i nadále. Stejně tak jsou připraveni i moji kolegové spolukandidáti. Pojďme společně dál měnit město Týniště a jeho okolí k lepšímu. Naše KDU-ČSL fandí Týništi, fanděte s námi!

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města Týniště nad Orlicí za KDU-ČSL a lídryně kandidátky KDU-ČSL pro komunální volby v Týništi nad Orlicí