Close

Zúčastněte se diecézního setkání seniorů

Hlavní akce pro seniory v královéhradecké diecézi se uskuteční ve čtvrtek 18. října 2018 v Hradci Králové. Téma letošního ročníku zní: „Svědectví minulosti, naděje budoucnosti“.

Program setkání zahájí modlitba za český národ a mír ve světě a slavnostní bohoslužba s diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Následovat budou tematické besedy v Novém Adalbertinu, které povedou přeživší holocaustu Dr. Toman Brod, exercitátor P. Ing. Miloslav Fiala, O.Praem. a europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová. Akci zakončí poděkování seniorům a posezení s cimbálovou muzikou Cimbaltrio.

Program setkání je následující:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9:00-9:20 – Modlitba seniorů za český národ a mír ve světě

9:30-10:30 – Slavnostní bohoslužba – hlavní celebrant diecézní biskup Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

Nové Adalbertinum – refektář (přízemí)

10:45-11:30 – Dr. Toman Brod, přeživší holocaustu

11:30-12:30 – Přestávka – malé občerstvení, sdílení, informace z Diecézního centra pro seniory

12:30-13:15 – Mons. Ing. Miloslav Fiala OPraem., exercitátor

13:15-13:30 – Přestávka

13:30-14:15 – Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

14:15-14:40 – Přestávka

14:40-15:40 – Poděkování seniorům – posezení s cimbálovou muzikou Cimbaltrio

Přihlášky (do 15. 10. 2018):

Diecézní centrum pro seniory

Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 063 661, 737 215 328, 734 435 360

e-mail: dcs@bihk.cz, cepelkova@bihk.cz

web1: www.dcshk.cz, web2: www.simeon.cz

Veronika Čepelková