Close

Diecézní setkání seniorů už popatnácté. Srdečně zvu!

S velkou lítostí oznamuji, že z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a dalších nečekaných událostí jsme nuceni přesunout termín diecézního setkání seniorů na 1. října 2021. Budeme se na vás těšit!

Hlavní akce pro seniory v královéhradecké diecézi se v tomto roce uskuteční v Hradci Králové v den, kdy slavíme Světový den seniorů, tj. 1. října. Téma setkání zní: Stáří jako inspirace k aktivit. Srdečně vás zvu!

Program je následující:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

8:45-9:15 – Modlitba seniorů za mladé

9:15-9:25 – Úvodní slovo: PhDr. Veronika Čepelková

9:30-10:30 – Slavnostní bohoslužba: celebrují královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál a apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo

Nové Adalbertinum – Velký sál

11:00-11:15 – Pozdrav seniorům: Mons. Charles Daniel Balvo

11:15-12:00 – Duchovní život seniorů: PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD.

12:00-13:15 – Přestávka: malé občerstvení, sdílení, informace z Diecézního centra pro seniory

13:15-14:00 – Starší lidé jako výzva pro pastoraci: Mons. Josef Suchár

14:00-14:15 – Přestávka

14:15-15:00 – S každým z nás se počítá (reflexe): Jana Žáčková

15:00-15:15 – Přestávka

15:15-16:00 – Benefiční vystoupení královéhradeckého dětského sboru Jitro (výtěžek podpoří Domácí hospic Setkání Rychnov nad Kněžnou)

Přihlášky (do 29. 9. 2020):

Diecézní centrum pro seniory

Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 063 661, e-mail: dcs@bihk.cz, cepelkova@bihk.cz (koordinátorka)

web1: www.dcshk.cz, web2: www.simeon.cz

Těšíme se na setkání s vámi!

Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory