Close

Domácí hospice si zasluhují naši pozornost

Práce hospice si velmi cením – a to jak klasického, v němž strávila poslední okamžiky svého života moje babička, tak domácího, jehož činnost je stejně tak záslužná.

Díky domácímu hospici mohou nevyléčitelně nemocní zůstat doma u svých blízkých až do posledního okamžiku jejich života. V Královéhradeckém kraji působí několik domácím hospiců (mobilní hospic v Červeném Kostelci, domácí hospicová péče v Hradci Králové, domácí hospic Duha v Hořicích a jeho pobočka ve Vrchlabí a domácí hospic Setkání v Rychnově nad Kněžnou), které nabízejí pacientům komplexní zdravotní péči a lidskou podporu (včetně duchovní) nepřetržitě ve dne i v noci. Ačkoliv se jedná o velmi náročnou a záslužnou činnost, služby některých těchto hospiců zatím nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Proto veškeré náklady musí pokrývat z vlastních prostředků, především z příspěvků dárců. Situaci rovněž komplikuje stále trvající neukotvenost mobilních hospiců v zákoně, a to i přes snahu zástupců hospiců, ministerstev a některých poslanců tento problém vyřešit. Je tedy velkou výzvou věnovat problematice domácích hospiců a jejich systémovému financování zvýšenou pozornost i nadále. Vždyť v konečné fázi jde o pomoc nemocným a jejich rodinám.

Veronika Čepelková, kandidátka č. 13 za Koalici pro Královéhradecký kraj