Close

Kaple „Na Vokliku“ v Týništi znovu získá svůj duchovní i lokální význam

Kaple na Vokliku v Týništi foto

Na jaře tohoto roku proběhla obnova kapličky „Na Vokliku“ v Týništi nad Orlicí. Konkrétně šlo o celkovou výmalbu spojenou s dalšími nezbytnými úpravami a vytvoření kachlového obrazu „na míru“ pro tuto stavbu. Celá iniciativa obnovy kapličky vyvrcholí v neděli 8. října 2017 v týnišťském kostele sv. Mikuláše, kdy bude obraz slavnostně posvěcen a následně v kapli instalován.

Kapli „Na Vokliku“ nechal postavit častolovický hrabě Leopold na paměť neštěstí, během něhož v roce 1902 zahynula jeho dcera Henrietta. Na tomto místě se tenkrát setkal s poslem, který mu tragickou událost oznámil. Událost se odehrála během projížďky na poníkovi, na němž malá Henrietta seděla. Poník se polekal stroje, který na poli poháněl mlátičku, splašil se a uklouzl tak nešťastně, že upadl na malou jezdkyni a způsobil jí tak zranění, kterým v několika minutách podlehla.

Ačkoliv má tato malá kaplička poměrně bohatou historii, v posledních letech částečně ztratila svůj původní duchovní i lokální význam. Delší dobu nebyla renovována a v jejím nitru chyběl obraz či jiný náboženský artefakt. V současnosti je již kaple obnovena a připravena k umístění nového kachlového obrazu zhotoveného „na míru“ právě pro tuto sakrální památku v našem městě. Obraz znázorňuje týnišťský kostel sv. Mikuláše a třígenerační rodinu, kterou svým pláštěm ochraňuje Panna Maria. Jeho autorkou je paní Marie Klimešová z Poličky.

Ráda bych jménem naší místní organizace KDU-ČSL poděkovala všem, kdo se na opravě kapličky podíleli – ať už finančně nebo svou prací, a zároveň vás pozvala na slavnostní posvěcení obrazu, které se uskuteční v neděli 8. října 2017 po mši v kostele sv. Mikuláše v Týništi (mše začíná v 9:00). Po svěcení přejdeme ke kapli, do níž bude obraz nainstalován, seznámíme se její historií a v modlitbě poděkujeme za zdárný průběh oprav. Na závěr budou naše modlitby patřit všem občanům Týniště nad Orlicí – od nejmladších až po nejstarší. Všem rodinám a dobrodincům budeme vyprošovat ochranu Marie z Nazareta a vše dobré.

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města za KDU-ČSL, iniciátorka a spolurealizátorka opravy