Close

Krásné svátky!

Drazí přátelé,

přeji vám a vašim blízkým krásné a nadějeplné vánoční svátky a vše jen nejlepší s pevným zdravím v celém novém roce!

Krátké video s přáním od Betlémského světla můžete zhlédnout zde.

Veronika