Close

Milostivé léto II

Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce nazvané „Milostivé léto“, která bude trvat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést v daném časovém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví ve stanoveném termínu. Díky Milostivému létu je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč na náhradu nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpuštění všech úroků, penále a dalších poplatků.

Dluh může být odpuštěn:

 • fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena soudním exekutorem.

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…

 • Státu, samospráv, měst, úřadů
 • Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol
 • Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní podniky)
 • Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic
 • Českého rozhlasu či České televize

Jak máte postupovat?

 • Doporučeným dopisem nebo datovou schránkou sdělte exekutorovi, že Milostivého léta II využijete. Pokud neznáte stávající výši dluhu, můžete jej zároveň požádat o tuto informaci.
 • Do 30. listopadu 2022 doplaťte svůj původní dluh zvýšený o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, Jméno Příjmení“.
 • Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení Vašeho dluhu ještě jinými prostředky.
 • Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů.

Co když exekutor nekomunikuje?

 • Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022 a on do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy jste odpověď obdrželi.

Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit Milostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu. Exekutorovi byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu Malému odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosince, protože exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl.

 • Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.

Exekuce jen na příslušenství?

Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez požádání.

Info: Do milostivého léta se nejspíše dobrovolně zapojí i některé banky – Moneta Money Bank, Komerční banka, Česká spořitelna či ČSOB. Na detaily je potřeba se zeptat u konkrétní banky, podmínky výše uvedené se na toto vztahovat nebudou.

Autor projektu Milostivého léta uvedl: „Jsem rád, že se podařilo prosadit opakování Milostivého léta, které pomohlo desetitisícům lidí navrátit se do běžného života. Mnoho dlužníků se na tuto akci nestihlo připravit i z důvodu dramatického nárůstu cen energií, případně čelili obstrukcím ze strany některých exekutorů. Proto je třeba ji zopakovat. Důležité je zdůraznit, že Milostivé léto bude poslední šancí k ukončení exekucí na dluzích vůči státu. Je zde i velký prostor pro solidaritu v rámci rodin i v oblasti dluhového poradenství, kdy bude možné zodpovědným dlužníkům pomoci z dluhových pastí. Zároveň upozorňujeme, že pokud dlužníci zaplatí větší část ze své exekuce již nyní, nejsou ještě součástí Milostivého léta. Je důležité ještě připomenout, že Milostivé léto se uskuteční až od 1. září a bude trvat do 30. listopadu,“ řekl Marek Výborný (KDU-ČSL).