Close

Moje priority

Moje priority nejen pro volby 2017

Mou vizí je podpora seniorů a rodin. Na srdci mi zvlášť leží podpora domácí hospicové péče a mezigeneračních aktivit. Úctu ke stáří, pomoc potřebným lidem – ať už nemocným nebo těm, kteří se ocitli v nouzi a taky posílení mezigeneračních vztahů vnímám jako důležité kroky na cestě k oživení morálních hodnot v současné společnosti.

Seznamte s mými prioritami

Motto: „Solidarita s potřebnými, angažovanost pro dobrou věc“

  • Podporovat a rozvíjet aktivní a smysluplný život ve stáří.
  • Umožnit terminálně nemocným zůstat doma u svých blízkých.
  • Věnovat pozornost osamělým (nejen) seniorům.
  • Podporovat mezigenerační soužití (prarodiče, rodiče a děti).
  • Podporovat pracující rodiče a kvalitní vzdělávání dětí a mladých.
  • Pečovat o historické a kulturní památky.
  • Prosazovat náboženskou toleranci a vytvářet podmínky pro život v míru.