Close

Nabídka seniorům: Pojďte s námi studovat angličtinu!

Od září minulého roku probíhá v Týništi nad Orlicí kurz angličtiny a geografie anglicky mluvících zemí určený zejména lidem seniorského věku. Pro nové zájemce plánujeme v září 2017 otevřít další kurz.

Výuku anglického jazyka pro seniory v Týništi zajišťuje pan Luboš Moravec, erudovaný lektor s univerzitním vzděláním a mnohaletou praxí, který úspěšně složil certifikované jazykové zkoušky v nejlepších úrovních (tzn. C1 a C2). V našem nabízeném kurzu se studenti postupně a přiměřeně seznamují se slovní zásobou a stavbou vět, nechybí v něm čtení a hlavně porozumění slyšenému textu a taky konverzační blok. Účastníci jsou rovněž vedeni k pravidelné domácí přípravě. „Důležité je, když účastníci vidí výsledky, a řekl bych, že je velmi těší, když si sami leccos přečtou. Anglicky se velmi dobře může naučit opravdu každý, jde jen o to si to doma volně a stále procházet“, povzbuzuje současné i potenciální zájemce učitel Luboš Moravec.

Nabídka vzdělávání seniorů přispívá nejen k získání nových jazykových znalostí, nýbrž napomáhá také k pravidelnému tréninku paměti a v neposlední řadě poznání nových přátel. Zájem ze strany starších lidí potvrzuje, že tento typ aktivity vyplnil v nabídce vzdělávání v našem městě prázdné místo, a zároveň se stal výzvou, abychom na tento úspěch navázali a předložili novou nabídku dalším zájemcům.

Milí starší přátelé, ráda bych vám tedy touto cestou nabídla další, nový kurz angličtiny pro seniory – začátečníky, který plánujeme otevřít v polovině září 2017 v Týništi nad Orlicí. Cena za tento kurz činí 1.590,- Kč/osoba/semestr.
Dále nabízíme volná místa na kurzu pro mírně pokročilé, který bude probíhat od poloviny září 2017. Cena za tento kurz je rovněž 1.590,- Kč/osoba/semestr.

Hlásit se můžete do 8. září 2017 na e-mailu cepelkova@bihk.cz nebo tel. 737 215 328.

Pojďte s námi začít studovat již tento rok!

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města za KDU-ČSL, organizátorka