Close

Nasvícení dominanty města jako symbol naděje pro nemocné

Naděje pro lidi trpící roztroušenou sklerózou

Ve středu 29. 5. 2019 se město Týniště nad Orlicí již potřetí připojí k akci na podporu lidí trpících roztroušenou sklerózou. V tento den, který je vyhlášen dnem roztroušené sklerózy a během něhož se po celé republice konají akce na podporu léčby této nemoci, bude jedna z dominant města Týniště – vodárenská věž nasvícená zelenou barvou.

Nasvícením týnišťské věže chceme jako město vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří trpí roztroušenou sklerózou a ujistit je, že v nemoci nejsou sami. Proč právě zelenou barvou? Zelená barva je barvou roztroušené sklerózy, barvou naděje pro všechny nemocné. Město Týniště rovněž finančně přispívá Domovu svatého Josefa v Žirči, který je jediným lůžkovým zařízením v ČR pro nemocné trpící roztroušenou sklerózou.

Osvětová kampaň „Česko svítí modře“

V měsíci dubnu t. r., konkrétně 2. 4., se naše město připojilo k osvětové kampani „Česko svítí modře“ a nasvítilo vodárenskou věž modrou barvou.

Cílem této aktivity, která se koná u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu, je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampaň byla oficiálně zahájena právě 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD. Modrá barva je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

Součástí osvětové kampaně je nabídka tzv. Komunikačního souboru, jehož cílem je přiblížit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají.

Veškeré materiály tohoto Komunikačního souboru jsou k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/autismus_3707_3.html). Je také možné vyzvednout si je na Městském úřadě v přízemí ve stojanu s propagačními materiály.

Děkuji ředitelce Služeb města Týniště paní Jitce Gažiové, jejímu týmu a vedení města za spolupráci.

PhDr. Veronika Čepelková,

zastupitelka města za KDU-ČSL a předsedkyně Sociální a zdravotní komise