Close

Nová kniha Jany Sieberové: Bůh je můj životní program

Jana Sieberová, zakladatelka Domácího hospice Duha, přichází s novou knížkou, kde opět předkládá silné příběhy z hospicové péče. Dozvíte se z ní však také o místech, kde Jana získává klid a další energii pro výkon svého náročného povolání. A je rovněž i svědectvím o jejím vztahu s Bohem, o víře a naději, která jí provází celou její hospicovou službu.

Autorem předmluvy je biskup Jan Baxant, který jí o Velikonocích 2009 udělil svátost křtu a biřmování a o pár hodin později, při setkání s ní, se podivil: „Paní Jano, vy úplně svítíte!“ Nebyla to zdvořilostní fráze, ale skutečnost.

Od té doby Jana nepřetržitě hoří a zapaluje. Nikoliv z vlastní síly, ale proto, že od Boha zdarma přijatá charismata využívá k tomu, k čemu je dostala – ve prospěch druhých. Jak konkrétně? Právě o tom tahle kniha je.

Knihu je možné zakoupit v Nakladatelství Triton na adrese: www.tridistri.cz

Možné zakoupit rovněž i jako e-kniha: Bůh je můj životní program – Jana Sieberová | KOSMAS.cz – vaše internetové knihkupectví

Zdroj: www.hospic-horice.cz, www.tridistri.cz