Close

Ocenili jsme osobnosti v sociální oblasti

Sociální a zdravotní komise města Týniště nad Orlicí na svém jednání konaném 10. 5. 2021 ocenila významné osobnosti, které se v našem městě zasloužily o rozvoj v sociální oblasti. Za účasti starosty města Libora Koldinského byla předána ocenění těmto osobnostem, resp. zástupcům těchto organizací:

– paní Mileně Herelové za dlouholetou práci pro Český červený kříž,

– panu Ladislavu Morávkovi za dlouholetou činnost pro Klub seniorů,

– Geriatrickému centru a všem jeho zaměstnancům a obyvatelům za nasazení a statečnost v covidové době. Ocenění za Geriatrické centrum převzaly ředitelka Mgr. Marie Vacková a vedoucí pečovatelské služby Bc. Lýdie Plančíková.

Ještě jednou srdečně děkuji za práci všech oceněných a také práci všech, kteří v sociální oblasti dělají mnoho dobrého. Do dalších let všem přeji pevné zdraví, elán a životní optimismus.

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města, předsedkyně Sociální a zdravotní komise