Close

Pastorační centra se představila široké veřejnosti

Pastorační centra Královéhradeckého biskupství se o uplynulém víkendu představila široké veřejnosti během dne otevřených dveří. Akce se konala v Hradci Králové v rámci Týdne otevřených kostelů. Kromě samotné prezentace center bylo na programu také svědectví generálního vikáře Jana Paseky a vystoupení studentů Biskupského gymnázia a Církevní základní umělecké školy v Hradci Králové. Co konkrétně centra dělají a čím se zabývají? Přinášíme vám stručný přehled jejich aktivit.

DIECÉZNÍ CENTRUM PRO SENIORY

Diecézní centrum pro seniory bylo založeno v roce 2005.

K aktivitám, které pořádá, patří především:

 • Formační, vzdělávací a duchovní programy pro seniory (diecézní setkání seniorů, akademie pro aktivní třetí věk, duchovní obnovy, tematická a modlitební setkání, poutní zájezdy).
 • Formační a vzdělávací programy pro animátory seniorů a dobrovolníky (duchovně-formační pobyt, seminář o dobrovolnictví).
 • Programy pro manžele v seniorském věku (manželské setkání seniorů).
 • Mezigenerační programy (pobyt pro prarodiče s vnoučaty a třígenerační pobyt).
 • Vydávání a distribuce tematických materiálů, provozování internetových stránek pro aktivní třetí věk www.simeon.cz a další aktivity.

KATECHETICKÉ A PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Katechetické a pedagogické centrum má na starosti několik oblastí:

 • Poskytování metodického a technického zázemí katechetům a kněžím, kteří vyučují náboženství nebo se věnují katechezi dětí.
 • Oblast vzdělávání pro katechety, kněze a pastorační asistenty (na úrovni oblastních setkání, diecézních setkání, celostátních setkání, formou různých seminářů apod.)
 • Realizuje Diecézní setkání dětí
 • Evangelizační programy pro školy (jednorázové vstupy do škol s křesťanskou tematikou, programy v kostele…)

Katechetické a pedagogické centrum tvoří 5 zaměstnanců (z toho 3 jsou na plný úvazek, 2 zaměstnanci na poloviční úvazek)

CENTRUM PRO RODINU

Posláním Centra pro rodinu je

 • pomáhat rodinám především v královéhradecké diecézi prožívat co nejplněji své vztahy
 • pomáhat k růstu života z víry a ze svátosti manželství
 • v případě potřeby podat pomocnou ruku při řešení problémů.

Jeho hlavními aktivitami jsou přípravy snoubenců na život v manželství, duchovní obnovy pro manželské páry a jiná setkání pro páry i celé rodiny, dále vyhledává a propaguje zajímavé a kvalitní nabídky, které mohou přispět k růstu manželů a rodin naší diecéze. Centrum pro rodinu též zprostředkovává psychologickou pomoc při řešení různých životních těžkostí prožívaných v rodině, manželství či v osobním životě.

Jeho novou aktivitou je nabídka besed do farností, společenství manželů či mladých nebo do mateřských a rodinných center. Jde o besedy tematicky zaměřené na oblast emočního a psychického vývoje dítěte, na oblast výchovy či oblast vztahů. Všechny besedy staví na křesťanských hodnotách.

DIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

Diecézní centrum pro mládež

 • je zde pro všechny mladé lidi, doprovází je na cestě růstu a na cestě ve víře
 • mezi dlouholeté a dlouhodobé projekty patří například animátorský kurz
 • tradičně pořádá Diecézní setkání mládeže jako oslavu Světového dne mládeže
 • organizuje nově tematické víkendy, jako je Summer Dance (aneb Letní diecézní tančírna), který nabývá na oblibě
 • ve svém repertoáru akcí má také poutě pro mládež, různé jednorázové akce ve spolupráci s DCŽM Vesmír
 • zaměřuje se také na starší mládež, pro které chystá tzv. Výlet 22+
 • nově si stanovuje za cíl otevírat možnosti k setkávání mladých v různých koutech diecéze
 • jejich osobním posláním jsou otevřené dveře nejen pro návštěvu tady v HK, ale otevřené dveře k dialogu, k doprovázení, zážitkům a hlavně překračovat stěny kanceláře a být naživo mezi lidmi