Close

PF 2021

Milí přátelé,

kéž je pro Vás a Vaše blízké nový rok zdravý, požehnaný a nadějeplný v každém jeho měsíci, týdnu, dni, okamžiku. Pour féliciter 2021!

Vaše Veronika Čepelková