Close

Poradenská linka pro seniory a potřebné nadále funguje

Vážení senioři, milí přátelé,

ráda bych Vás informovala, že pro osamělé seniory a potřebné nadále funguje poradenská linka, kterou jsme zřídili na Městském úřadě v Týništi nad Orlicí. V případě potřeby můžete v pracovních dnech (v úředních hodinách) kontaktovat sociálního pracovníka pana Mgr. Bohuslava Matyse na telefonu 494 337 303.

Děkuji všem, kdo v našem městě pomáhají potřebným a všem, kdo svým zodpovědným přístupem chrání druhé, především ty nejzranitelnější.

Věřme, že aktuální nelehká situace se postupně bude zlepšovat a že ji společně zvládneme. Držte se, držme se!

PhDr. Veronika Čepelková,

zastupitelka města, předsedkyně Sociální a zdravotní komise