Close

Pozvánka na seminář Jak na úsporné bydlení

Srdečně zveme na seminář Jak na úsporné bydlení aneb dotace pro majitele rodinných a bytových domů z programu Nová zelená úsporám, který proběhne 12. září od 17:00 v malém sále Kulturního centra v Týništi nad Orlicí. Během semináře budou představeny novinky v oblasti dotací na úsporné a ekologické bydlení a výměnu nevyhovujících kotlů. Odborník vám poradí, jaká opatření jsou pro váš dům vhodná a  jak o dotační podporu zažádat.

Semináře se konají pod záštitou ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové ve spolupráci se samosprávami krajů, měst a obcí. Specialisté se během nich zaměří na všechny oblasti dotační podpory z programu Nová zelená úsporám (https://novazelenausporam.cz): na výstavbu či rekonstrukci budov, instalaci fotovoltaických systémů, hospodaření s vodou, nebo třeba budování zelených střech. Bude rovněž zmíněna velmi aktuální problematika výměny neekologických kotlů.

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města