Close

Přidejte se k nám

Srdečně zvu ke společné modlitbě a adoraci za český národ, mír ve světě a oběti násilí, která se uskuteční ve středu 7. března 2018 od 14:00 v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Přijďte mezi nás nebo se k nám připojte na dálku!