Close

Proč mi dát hlas (moje hlavní vize)

Milí přátelé, ráda bych vám zde stručně představila témata, která vnímáním pro nadcházející krajské volby jako důležitá.

1. Maximální pozornost vůči seniorům a nemocným

Toto téma je pro mne prioritou. Budu pokračovat v podpoře jak aktivních, tak i nemocných seniorů a jejich rodin a nadále vyvýjet maximální úsilí, aby se seniorům v našem kraji žilo co nejlépe. S tím úzce souvisí podpora organizací, které pomáhají seniorům prožívat aktivní život, domácí hospicové péče a hospiců. Mou vizí je otevřít také nová témata jako jsou například mezigenerační domy.

2. Dostupné bydlení pro mladé rodiny

Další tématem je dostupné bydlení pro mladé manžele a rodiny, které si nemohou dovolit žít v předražených podnájmech. Chci se zasadit o to, abychom v kraji rozhýbali výstavbu nájemních bytů s přiměřenými cenami, které bude regulovat kraj nebo obec.

3. Ochrana přírody a životního prostředí

Třetím tématem je ochrana přírody a životního prostředí. Jako velmi důležité vnímám pokračovat v petici s názvem Voda nad zlato, věnovat čas a finance pro výsadbu stromů a nezapomínat ani na dostatečnou podporu zemědělců, lesníků, sadařů a dalších.

Jsou jistě i další témata, kterým je a bude nutné se věnovat. Pojďte mi pomoct, abych mohla (dál) pomáhat!

S díkem Vaše Veronika