Close

Promítání dokumentu o P. Janu Rybářovi SJ

Milí přátelé, také v Diecézním centru pro seniory v Hradci Králové si připomeneme významný den, jakým byl 17. listopad. Při příležitosti 30 let od sametové revoluce vás srdečně zvu na promítání dokumentu o životě P. Jana Rybáře SJ*, který natočili studenti Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem Martin Kazmirowski, Magdalena Kazmirowská a Dominika Rezková pod vedením Mgr. Pavlíny Flídrové. Promítání proběhne 19. 11. 2019 od 14:45 v Diecézním centru pro seniory v Hradci Králové (Nové Adalbertinum, Velké nám.).

Před promítáním se ve 14:00 sejdeme ke společným modlitbám za český národ, mír ve světě a připojíme rovněž SOS modlitby (Nové Adalbertinum, kaple sv. Vojtěcha).

Těším se na setkání s vámi!

Veronika

* Jan Rybář SJ se narodil dne 16. července 1931 v Brně, kde prožil i své dětství.

V roce 1945 vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1950 byl internován, po propuštění v roce 1951 složil tajně po noviciátu v Brně sliby.

V roce 1952 nastoupil na základní vojenskou službu k PTP.

Po roce 1954 (po vojně) pracoval jako dělník ve strojírenství a stavebnictví. Přitom tajně studoval.

V roce 1960 byl znovu zatčen. Ve vězení dokončil svá studia.

V roce 1962 ho na kněze tajně vysvětil také uvězněný biskup Karel Otčenášek.

Při uvolnění v roce 1968 studoval na univerzitě v Innsbrucku. Po návratu a nastolení normalizačního procesu odešel v prosinci 1969 do farnosti Trutnov – Poříčí. Tam zůstal 17 let.

V roce 1986 odešel do Janských Lázní.

V roce 1990, po sametové revoluci ho přestala po 21 letech sledovat StB a získal farnost v Rychnově nad Kněžnou, kde působil až do roku 2004, kdy odešel do důchodu.

V současnosti žije v Trutnově, je výpomocným duchovním, píše články i knihy, přednáší široké veřejnosti a je aktivním exercitátorem.

V roce 2011 byl oceněn medailí Václava Bendy za význačný přínos v boji za obnovu svobody a demokracie. V roce 2015 získal pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje a v roce 2017 byl oceněn Stříbrnou medailí Senátu Parlamentu České republiky.