Close

Recenze knihy Veroniky Čepelkové Stáří jako inspirace k aktivitě

Obalka_knihy_Stari_jako_inspirace_k_aktivite

Publikace patří k nemnoha studiím, které se věnují specifické roli seniorů ve společnosti a především v církvi. A co je cenné: autorka vychází ze svých, více než desetiletých zkušeností z Diecézního centra pro seniory v Hradci Králové. V první části se autorka věnuje obecným sociologickým charakteristikám seniorů a demografickým prognózám, od nichž se pak přesouvá k biblickým postřehům a pastoračním impulsům v koncilních dokumentech a přístupům k seniorům v pokoncilní teologii.

Tento poměrně široký základ autorce slouží k tomu, aby následně vystavěla solidní koncepci pastorace seniorů, jíž nejsou pouhým objektem, ale též tvůrčími aktéry. S odkazem na Michaela Kaplánka SDB Čepelková zdůrazňuje, že pastorace seniorů nemůže směřovat pouze shora dolů, „pastorace je dílem celého církevního společenství“, „stává se otevřeným prostorem pro aktivní zapojení seniorů samotných“.

Z tohoto pohledu pak vyplývá role seniorů a jejich společenství ve farnostech. Prvním úkolem stáří je jistě „noviciát věčnosti“, „duchovní dozrání“. Čepelková ale připomíná publikace Zdeňka C. Fišera, který poukazuje na to, že senioři, kteří mají ještě dostatek sil, potřebují žít pro druhé: „Snaha zpomalit stárnutí je podle něho účinná pouze v případě angažovanosti pro druhé a lásky vůči druhým a vůči Bohu.“

Současná pastorace se podle autorky soustředí na spirituální stránku, poutě, duchovní obnovy. Všímá si však i snah vytvářet společenství seniorů ve farnostech, propojovat osamělé a nemocné či snah oslovit vrstevníky, kteří do kostela nechodí, a podporovat různé komunitní aktivity, např. tzv. adoptivní babičky, tedy propojení osamělých seniorů s přetíženými rodiči, kteří nemají po ruce vlastní rodiče na výpomoc s hlídáním dětí a podobně.

V závěru Čepelková shrnuje aktivity diecézí (především moravských) včetně odkazů na další informace a odkazů na zahraniční inspiraci. Čtenáři se tak dostává do rukou informačně nabitá knížka, hýřící impulsy pro farní společenství i jednotlivce. Knížka, která utvrzuje člověka v tom, že s ním Pán Bůh počítá, stačí už jen zareagovat.

Josef Beránek

Knihu Stáří jako inspirace k aktivitě si můžete stáhnout jako eBook! Objednejte si ho zdarma zde.

 

Více o autorce.