Close

Co se podařilo a na čem aktuálně pracuji

Veronika Cepelkova foto

Činnost v komunální politice chápu jako službu – druhým a našemu městu. Mým cílem je především podporovat domácí hospicovou péči a s ní úzce související mezigeneračního soužití, nabízet vzdělávací i kulturní aktivity, starat se o historické památky a nezapomínat na bezpečnost v našem městě. V tomto článku je stručný přehled aktivit, které se mi podařilo zrealizovat a krátký přehled činností, na nichž jsem se nějakým způsobem podílela, resp. se stále podílím.

Co se již podařilo?

Podpora domácí hospicové péče

 • Velmi mne těší, že naše město každoročně ze svého rozpočtu přispívá na Domácí hospic Setkání Rychnov nad Kněžnou. Pevně věřím, že jeho záslužnou činnost budeme podporovat i nadále a pokud možno i ve větší míře, protože služby domácích hospiců obecně nejsou dostatečně podporovány.
 • Je taky důležité význam a poslání domácího hospice prezentovat a seznamovat s ním širokou veřejnost. Proto jsme ve spolupráci s Domácím hospicem Setkání zrealizovali na městském úřadě v Týništi výstavu o hospicové péči s názvem Být spolu. Výstava proběhla v květnu 2017.

Více o domácí hospicové péči a jejím významu čtěte zde.

Péče o historické – sakrální památky

 • Farnost Týniště nad Orlicí získala v březnu 2016 od Města Týniště nad Orlicí příspěvek na výmalbu kostela sv. Mikuláše, který nebyl vymalován téměř 50 let! Díky kolegům zastupitelům za podporu.
 • S radostí oznamuji, že kaple „Na Vokliku“ je opravena. 8. října 2017 bude posvěcen a následně do kaple instalován kachlový obraz zhotovený „na míru“ pro tuto sakrální památku v našem městě. Obraz znázorňuje týnišťský kostel a třígenerační rodinu, kterou svým pláštěm ochraňuje Panna Maria. Autorkou je paní Marie Klimešová z Poličky. Děkuji všem, kdo se na realizaci obnovy podíleli – ať už finančně nebo prací. Přečtěte si více zde.
 • Další výborná zpráva: na Mírovém náměstí v Týništi byl zrestaurován vzácný mariánský sloup. Více informací čtěte zde.

Podpora sociálních projektů

 • V červnu 2016 jsem navrhla, aby naše město podpořilo projekt Nesoudíme, pomáháme. Jednalo se o záštitu a pomoc v prezentaci této aktivity. Více o projektu naleznete na www.nesoudimepomahame.cz.
 • V květnu 2017 se město Týniště nad Orlicí připojilo k akci na podporu lidí trpících roztroušenou sklerózou. V tento den, který je vyhlášen dnem roztroušené sklerózy a během něhož se po celé republice konají akce na podporu léčby této nemoci, byla jedna z dominant města Týniště – vodárenská věž nasvícená zelenou barvou. Nasvícením týnišťské věže jsme vyjádřili solidaritu s lidmi, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Děkuji panu Liboru Koldinskému, starostovi města, panu Zdeňku Hejnovi, vedoucímu odboru správy majetku a paní Jitce Gažiové, vedoucí Služeb města Týniště nad Orlicí za spolupráci na této aktivitě. Věřím, že naše město bude i v budoucnu pokračovat v podpoře nemocných roztroušenou sklerózou a jejich blízkých.

Vzdělávací, kulturní a pastorační aktivity

 • Od roku 2016 probíhá v našem městě kurz angličtiny pro seniory. Lektorem kurzu je erudovaný učitel Mgr. Luboš Moravec. Více o kurzu, který pořádám pod hlavičkou Městské organizace KDU-ČSL si můžete přečíst tady.
 • Povzbudit místní organizaci KDU-ČSL a zájemce z řad široké veřejnosti přijel v srpnu 2017 předseda strany a vicepremiér Dr. Pavel Bělobrádek. Akce nesla název „Na pivo s Pavlem“.
 • Do Týniště zavítal poslanec PČR Ing. Petr Kudela. Beseda s ním proběhla v březnu 2017 a byla určena široké veřejnosti.
 • Zavítal k nám také poslanec Evropského parlamentu Mgr. Tomáš Zdechovský. Tématem besedy určené široké veřejnosti byla migrační krize. Akce se konala v březnu 2016.
 • V týnišťské farnosti proběhl v červnu 2016 Farní den.
 • V březnu 2015 jsme se na faře v Týništi opět sešli na cestovatelské besedě s videoprojekcí a komentářem. Akce nesla název „Arménie, země Noemova“. Nechyběla ani ochutnávka dobrého vínka. 😉
 • Další besedy se konaly v roce 2015 a v roce 2016 v Klubu seniorů v Týništi a v Domově důchodců v Albrechticích nad Orlicí.

Další aktivity

Dobrou zprávou je například i to, že byly vyměněny staré nástěnky (vitríny) za nové. Vitríny jsou určeny jednotlivým spolkům a politickým strany v našem městě.

Na čem aktuálně pracuji?

Prevence krádeží jízdních kol

 • Před námi je velká výzva zapojit se do projektu forenzní značení jízdní kol. Jedná se o účinnou prevenci proti krádežím kol, s nimiž je bohužel konfrontováno i naše město. Věřím, že se naše město do projektu zapojí – vždyť Týniště je známé tím, jak velké množství jeho občanů jízdní kola po městě používá.
 • V květnu 2016 jsem upozornila České dráhy na ne zcela vyhovující (nepraktické) stojany na kola na nádraží ČD (mezi hlavními budovami). Rovněž jsem o této problematice informovala MÚ. Jednání jsou zatím bez výsledku, nicméně věřím, že se ještě podaří najít nějaký kompromis.

O dalších aktivitách v rámci mého působení v Týništi nad Orlicí vás budu informovat. Pokud se chcete podívat, kde se dále angažuji, zvu vás k návštěvě mého nového webu www.cepelkova.cz.

Veronika Čepelková, zastupitelka města Týniště nad Orlicí za KDU-ČSL