Close

Slunce ať svítí, kde jsi ty

Drazí přátelé, zřejmě většina z nás čeká na příchod jara, co se počasí týče. V tomto roce má zpoždění, avšak o to víc se můžeme těšit, že každým dnem to už „propukne“. V této souvislosti a taky v souvislosti s nelehkou dobou, kterou všichni prožíváme, mi přišla na mysl píseň s názvem „Slunce ať svítí, kde jsi ty“. Její text dále pokračuje: „Ať ozáří celou zemi, všechno zlé ať v dobré změní, slunce ať svítí, kde jsi ty.“ Tento refrén můžeme chápat ze dvou rovin: jako přání druhým, aby slunce svítilo všude tam, kde se právě nacházejí a co zrovna prožívají, jako přání Božího požehnání a Boží přízně a zároveň jako přání, aby skrze ně toto světlo svítilo na cestu ostatním. V obou rovinách je to pro nás velká výzva: den co den děkovat a prosit za druhé, upevňovat vzájemné vztahy a skrze ně být blíž Tomu, který je světlem našich životů. Slunce ať svítí, kde jsi ty! To Vám a nám všem ze srdce přeji.

Vaše Veronika Čepelková