Close

Tři otázky pro Marii Vackovou, ředitelku Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí

Přinášíme první z rozhovorů „Tři otázky pro…“ s osobnostmi, které pracují či působí v našem městě a pomáhají život jeho obyvatel měnit k lepšímu. První oslovenou osobností je Mgr. Marie Vacková, ředitelka Geriatrického centra, která nám prozradila, jak se zaměstnancům a obyvatelům Centra v současní době vede, co ji na práci se seniory naplňuje a jaké jsou cíle, resp. plány tohoto zařízení v tomto roce.

1. Jak se Geriatrickému centru – jeho obyvatelům a zaměstnancům v současné době daří?

Snad není troufalé odpovědět, že i přes obtížnou dobu, která zasáhla především naše seniory ale i zaměstnance a změnila v Geriatrickém centru mnohé, se nám daří celkem dobře. Uvědomuji si, že kdybychom tuto otázku položili našim seniorům v období, kdy v době výskytu covidové nákazy v zařízení musí zůstávat na pokojích a nejsou povolené návštěvy jejich blízkých, by možná většina odpověděla, že by to chtěli jinak a že zase tak dobře se jim nedaří. Plně tomu rozumím…. Zaměstnanci GC se snaží, aby vždy tato omezení trvala pouze na nezbytně nutnou dobu. V případě nákazy je velmi náročné především dodržováním všech hygienických opatření. Na celodenní používání respirátorů jsme si už všichni v našem zařízení zvykli, ale výkon práce v ochranných oblecích s obličejovými štíty skutečně není nic příjemného. V této nelehké době se právě ukázalo, jaký jsme pracovní tým, jestli dokážeme společně zabrat, když je potřeba. Právě díky kolegiálnímu přístupu zaměstnanců, ať již na domově pro seniory nebo pečovatelské službě se dokázalo vždy nákazu poměrně rychle zvládnout. Pro mě jako ředitelku, ale i pro mé kolegyně – vedoucí jednotlivých služeb je toto zjištění nesmírně důležité. Nemalým dílem k tomu samozřejmě přispívají i naši senioři a jejich blízcí, kteří respektují všechna omezení, snaží se nám pomáhat, jak to jde. Dalším důvodem je i podpora GC ze strany široké veřejnosti např. při zajištění vánočních dárků pro naše seniory, cukroví, květin apod. a v neposlední řadě také podpora našeho zřizovatele Města Týništi nad Orlicí. Tak snad jsem alespoň trochu vysvětlila to „celkem dobře“. Pravdou je, že odpověď na tuto otázku, může být za nějakou dobu úplně jiná. Věřím, ale tomu, že situace se i ve společnosti postupně uklidní a budeme se mít stejně dobře jako teď nebo ještě lépe.

2. Co vás na práci se staršími lidmi nejvíce naplňuje?

To je zajímavá otázka. V GC pracuji již mnoho let, zpočátku jako vrchní sestra a od roku 2001 na pozici ředitelky, musím konstatovat, že práce se seniory je nesmírně různorodá. Samozřejmě již nejsem tak často v osobním kontaktu s našimi seniory, jak jsem byla zvyklá, anebo i jak bych chtěla. Snažím se alespoň denně projít celé zařízení a myslím si, že mám atmosféru života GC „pod kůží“. Jsem součástí pracovního týmu lidí, který se každý den, ve dne, v noci, ve svátek snaží svojí profesionální péčí, individuálním a empatickým přístupem pomoci překonat „neduhy“ stáří, které někdy bývají hodně velké. O to větší radost mohu zcela jistě říci, „máme“, když se podaří u našich seniorů jen i sebemenší zlepšení jejich zdravotního stavu, či jim vrátit chuť dál žít. Např. když znovu může senior chodit, ať již sám nebo s pomocí další osoby, když se senioři usmívají, když mají radost z kulturních či volnočasových pořadů, když mají radost ze vzájemného setkávání mezi sebou a se svými blízkými, ale i přání, že v GC chtějí zemřít. To vše mi dává smysl mé práce….

3. Jaké jsou vaše hlavní cíle pro tento rok?

Hlavních cílů je několik. Dovolím si je uvést pod sebe:

  • Určitě podpora našich pracovníků, aby nadále poskytovali profesionální péči s empatickým přístupem (zajištění odborných školení, supervizí, ale i neformálních setkávání).

  • Zajištění finančních prostředků pro celé Geriatrické centrum (terénní a pobytovou službu).

  • Neomezovat“ setkávání seniorů s jejich blízkými.

  • Uklidnění atmosféry kolem covidu, návrat do „běžného“ života v GC, aby zas byla v GC i přes náročnost práce opět „cítit“ pohoda, radost, klid, abychom se zas mohli volně nadechnout.

  • A posledním velkým cílem (i přáním), který se ale určitě letos nepodaří zrealizovat, je dokončení výměny oken včetně nové omítky na celé budově GC.

Děkuji za odpovědi a přeji hodně zdaru v další práci vám a všem zaměstnancům Geriatrického centra a pevné zdraví a pohodu všem jeho obyvatelům.

Veronika Čepelková

(rozhovor pro Zpravodaj města Týniště nad Orlicí)