Close

Tři otázky pro paní Evu Fletcherovou, sociální pracovnici a vedoucí služby chráněné bydlení

Předkládám další z rozhovorů s osobnostmi, které působí v našem městě a pomáhají život jeho obyvatel měnit k lepšímu. Na tři otázky tentokrát odpověděla paní Eva Fletcherová, sociální pracovnice a vedoucí služby chráněné bydlení v Týništi nad Orlicí.

  1. Váš domov je v našem městě poměrně nový. Prosím o jeho představení.

V květnu tomu budou přesně dva roky, co v Týništi nad Orlicí v ulici Turkova byl nově zahájen provoz pobytové sociální služby chráněné bydlení. Tato služba vznikla v rámci transformace Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny, kdy se snižuje kapacita služby ústavního charakteru ve prospěch služeb komunitního charakteru. Rekonstrukce objektu v Turkově ulici, který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, byla realizována za finanční podpory Evropské unie, stejně tak jako jeho vybavení a následný provoz služby.

V chráněném bydlení našlo svůj nový domov šest uživatelů. A zde opravdu mohu říci, že našli DOMOV, protože všichni uživatelé této služby téměř celý svůj život strávili v ústavní péči, která jim sice zabezpečila potřebnou péči a starostlivost, ale nemohla jim poskytnout pocit domova, sounáležitost s komunitou, pocit, že žijí jako normální lidé.

Čtyři muži z ÚSP pro mládež Kvasiny a dvě ženy z Domečků Rychnov nad Kněžnou se již stali naplno obyvateli Týniště. Začali tu spokojeně žít, mají zde trvalý pobyt, využívají místní obchody a služby, nabídku kulturních akcí. Za dva roky získali velkou spoustu dovedností při práci v domácnosti, kdy s pomocí pracovníků si sami vaří, uklízí, perou, starají se o dům i zahradu. Mnozí se naučili samostatně chodit po Týništi, nejen do obchodů a k lékaři, ale i na procházky v centru města a přilehlém parku. A co víc, někteří už začali v Týništi i pracovat, a to konkrétně ve firmě GASTRO – KOŘENÍ s.r.o., které bychom rádi touto cestou poděkovali za jejich úžasný přístup k našim uživatelům. Velkou zásluhu na bezproblémové adaptaci v novém prostředí mimo našich pracovníků má i Město Týniště nad Orlicí, které se ujalo výkonu funkce veřejného opatrovníka pro naše uživatele. Tím našli naši uživatelé další spřízněné duše ve svém životě, a to jmenovitě Mgr. Ivanu Poláškovou a Mgr. Bohuslava Matyse – děkujeme.

  1. V čem konkrétně spočívá Vaše práce?

Jako sociální pracovník a vedoucí služby chráněného bydlení mám na starost celkem 4 chráněná bydlení, tedy nejen zde v Týništi nad Orlicí, ale i další v Kostelci nad Orlicí, přičemž hlavní sídlo organizace máme v Kvasinách pod vedením ředitelky paní Jany Maškové. Hlavním úkolem mé práce je pomoci uživatelům nastavit ty nejoptimálnější podmínky pro poskytnutí služby, tedy naplánovat s nimi, v čem potřebují aktuálně ve svém životě pomoci od našich pracovníků, aby se co nejlépe začlenili do běžného života. Ta hlavní práce s uživateli ale leží na našich pracovnících v sociálních službách. V Týništi na plný úvazek pracuje celkem 5 pracovníků v sociálních službách ve třísměnném provozu, tedy 24 hodin denně po celý rok.

  1. Co Vás na práci nejvíce naplňuje?

Spokojenost uživatelů, radost z jejich pokroků, životních úspěchů.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám, Vašim spolupracovníkům a uživatelům chráněného bydlení vše dobré.

Veronika Čepelková