Close

Tříkrálová sbírka v Týništi letos proběhne v sobotu 7. ledna

V sobotu 7. ledna 2023 proběhne v Týništi nad Orlicí tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. V Týništi ji koordinuje Farní charita Dobruška ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Sluníčko. Její výtěžek pomůže nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným.

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Zhruba desetina připadne na rozvojové projekty vzahraničí. Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR následovně: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Bližší informace o konkrétním využití jsou k dispozici na https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/.

Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

Další informace naleznete na webu www.trikralovasbirka.cz.