Close

Tříkrálová sbírka v Týništi vynesla rekordní sumu

Trikralova-sbirka-Tyniste-2020

Letošní Tříkrálová sbírka, která proběhla v Týništi nad Orlicí 11. ledna, vynesla rekordní sumu. Na pomoc zdravotně postiženým a lidem v nouzi se vybralo 76.207,- Kč!

Tříkrálovou sbírku tradičně pořádá Charita Česká republika. V Týništi ji koordinuje Dům dětí a mládeže Sluníčko pod záštitou Farní charity Dobruška. Zázemí a občerstvení zajišťuje Mateřské centrum Ratolest.

Další informace o sbírce naleznete na webu www.trikralovasbirka.cz.

Díky všem štědrým dárcům, koledníkům a pomocníkům!

Veronika Čepelková, vedoucí jedné ze tříkrálových skupinek