Close

Týniště se může pyšnit stromem a plaketou pro Olgu Havlovou

Ve středu 16. května proběhlo v prostorách za Městskou knihovnou slavnostní zasazení lípy, jež je v Česku jedním z 85 stromů pro Olgu Havlovou, první dámu obnovujícího se demokratického státu po Sametové revoluci. Za hojné účasti obyvatel Týniště, vedení města a představitelů Výboru dobré vůle byla odhalena také pamětní plaketa a přímo v knihovně proběhla vernisáž výstavy Olga Havlová a Výbor dobré vůle.

I přes počáteční nejisté počasí se ke knihovně vydaly desítky lidí všech generací. Program slavnostního odpoledne zahájila zastupitelka města za KDU-ČSL Veronika Čepelková, která připomněla význam aktu vysazení stromu pro Olgu Havlovou. „Jsem přesvědčena, že o takovýchto osobnostech, které ve svém životě dokázaly prosazovat demokratické hodnoty a zasvětily jej pomoci potřebným, je důležité mluvit a připomínat si je,“ uvedla.

Ještě před samotným aktem promluvil starosta města Libor Koldinský, který připomněl, že letos by někdejší první dáma oslavila 85. narozeniny. „Byla velkou inspirací v tom, že i ve funkci první dámy nezůstala odtržena od běžného života. Rozuměla obyčejným lidem, a snažila se jim pomáhat. Za to ji dodnes patří velká úcta a dík,“ dodal.

Hudebního doprovodu se následně zhostily děti Mateřské školy U Dubu. Snad nejsrdečnějším potleskem jejich vystoupení ocenila sama Milena Černá, předsedkyně správní rady nadace Výboru dobré vůle. Následovalo vysazení lípy a odhalení pamětní plakety. Ruku k dílu mohl přiložit každý z návštěvníků a většina tak i učinila a lopatou přiložila ke stromu „svůj“ pomyslný díl zeminy.

Zájemci mohli pokračovat dále do knihovny, kde představitelé nadace zahájili vernisáž výstavy. Paní Černá ve své řeči zdůraznila charakteristické rysy Olgy Havlové a její charitativní činnost, ale pochválila také zpracování celé výstavy Městskou knihovnou. Hosté mohli klást otázky, debatovat a bohatě se občerstvit. Nedílnou součástí výstavy byl i slavnostní přípitek všech účastníků vernisáže s představiteli města a nadace. Všem, kdo se na přípravě a průběhu úspěšné akce podíleli, patří ze strany vedení města velký dík.

Mgr. Miroslav Horký, předseda MO KDU-ČSL Týniště nad Orlicí

Foto: Ing. Václav Pokorný