Close

Týnišťská věž bude opět svítit modře

Město Týniště nad Orlicí se v sobotu 2. dubna 2022 počtvrté připojí k osvětové kampani „Česko svítí modře“ a nasvítí jednu z dominant města – vodárenskou věž modrou barvou.

Cílem této aktivity, která se koná u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu, je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampaň bude oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD, a potrvá až do konce měsíce dubna.

Součástí osvětové kampaně je nabídka tzv. Komunikačního souboru, jehož cílem je přiblížit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají.

Veškeré materiály tohoto Komunikačního souboru jsou k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/). Je také možné vyzvednout si je na Městském úřadě v přízemí ve stojanu s propagačními materiály.

Děkuji ředitelce Služeb města paní Jitce Gažiové, jejímu týmu a vedení města za spolupráci.

PhDr. Veronika Čepelková,

zastupitelka města a předsedkyně Sociální a zdravotní komise