Close

Týnišťská věž opět zazáří zeleně

Ve středu 27. 5. 2020 se město Týniště nad Orlicí již počtvrté připojí k celorepublikové kampani zaměřené na podporu lidí trpících roztroušenou sklerózou. V tento den, který je v letošním roce dnem roztroušené sklerózy (koná se vždy poslední středu v měsíci květnu), bude jedna z dominant města Týniště – vodárenská věž nasvícená zelenou barvou, barvou naděje pro všechny nemocné.

Nasvícením věže chceme jako město vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří trpí roztroušenou sklerózou a ujistit je, že v nemoci nejsou sami. Město Týniště rovněž finančně přispívá Domovu svatého Josefa v Žirči, který je modelovým a jediným zařízením v České republice poskytujícím nemocným roztroušenou sklerózou komplexní lůžkovou péči zaměřenou na specializovanou rehabilitaci.

Děkuji ředitelce Služeb města Týniště paní Jitce Gažiové a jejímu týmu za spolupráci a vedení města za podporu.

PhDr. Veronika Čepelková,
zastupitelka města a předsedkyně Sociální a zdravotní komise