Close

Týnišťská věž se potřetí rozsvítí červeně

V rámci celorepublikové připomínky lidí pronásledovaných pro víru s názvem #RedWednesday, tzn. Červená středa, bude ve středu 23. listopadu 2022 již potřetí nasvícená týnišťská vodárenská věž červenou barvou.

Základním poselstvím této iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti  a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě. Vizuálním znakem je rozsvícené červené světlo symbolizující utrpení lidí.

Více o této aktivitě se dozvíte na webu www.cervenastreda.cz.

Den poté, 24. listopadu 2022, proběhnou v Hradci Králové v Novém Adalbertinu (kaple sv. Vojtěcha, II. patro) od 14:00 modlitby za mír, pronásledované pro víru a SOS modlitby, které pořádá místní Diecézní centrum pro seniory.

Děkuji ředitelce Služeb města paní Jitce Gažiové, jejímu týmu a všem podporovatelům za spolupráci.

Veronika Čepelková, zastupitelka města