Close

Týnišťská věž se rozsvítí červeně

V rámci celorepublikové připomínky lidí pronásledovaných pro víru s názvem #RedWednesday, tzn. Červená středa, bude ve středu 24. listopadu 2021 opět nasvícená týnišťská vodárenská věž červenou barvou.

Základním poselstvím této iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti  a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě. Vizuálním znakem je rozsvícené červené světlo symbolizující utrpení lidí.

Více o této aktivitě se dozvíte na webu www.cervenastreda.cz.

Děkuji ředitelce Služeb města paní Jitce Gažiové, jejímu týmu a vedení města za spolupráci.

Veronika Čepelková, zastupitelka města