Close

V Hradci Králové proběhlo diecézní setkání seniorů

Po dvou letech proběhlo ve čtvrtek 18. 10. 2018 v Hradci Králové XIII. diecézní setkání seniorů. Jeho nosným tématem bylo heslo „Svědectví minulosti – naděje budoucnosti“.

Program zahájila modlitba za český národ a mír ve světě a slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Následovaly tematické besedy v Novém Adalbertinu a další program. Setkání navštívil i známý P. Miloslav Fiala, který zavzpomínal na své působení v královéhradecké diecézi v době komunismu a přiblížil i další etapy svého života.

Více nám řekla hlavní organizátorka akce Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory:

„Já mám za naše Diecézní centrum pro seniory velikou radost, že se naši milí senioři sešli v tak hojném počtu a že mezi nás přijel například i přeživší holokaustu pan doktor Tomáš Brod. Ta beseda byla velice silná. Určitě jedním z nejhlubších prožitků pro nás všechny byla mše svatá s otcem biskupem Janem Vokálem. Zájem byl také o společné sdílení u cimbálové muziky, kde si senioři připili také společně na zdravíčko dobrým moravským vínkem. Jsme moc rádi, že se vše podařilo a těšíme se zase na další setkání za rok“.

Martin Weisbauer, radio Proglas