Close

V Týništi nad Orlicí je restaurován mariánský sloup

V mariánském měsíci květnu započalo restaurování kamenného sloupu Panny Marie v Týništi nad Orlicí. Zřejmě málokdo ví, že tento mariánský sloup je z historického hlediska cennou památkou, jednou z mála, kterou město Týniště má.

Říká se mu „památník Temna“ podle názvu Jiráskova románu. Jeho přibližnou historii uvádějí nápisy na podstavci. V období nové vlny pronásledování nekatolíků za císařů Leopolda a Karla VI., v letech 1718-19 a znovu po roce 1730, byl pro údajné kacířství vyšetřován domkář a tesařský pomocník Jiří Turek, který v roce 1732 z Týniště utekl, aby se vyhnul trestu. Jeho majetek zabavila obec a zavázala se, že část výtěžku z majetku (domku a pole) věnuje na postavení sochy. Tento závazek však splnila až později. Sloup byl zbudován krátce před vydáním tolerančního patentu.

Je pro mne ctí a těší mne, že jsem mohla být u prvních jednání, během nichž jsem renovaci mariánského sloupu navrhla a na doporučení týnišťského faráře P. ThDr. Zbigniewa Źurawského rovněž zprostředkovala kontakt na odborníky, jež restaurování mariánského sloupu provádějí.

Děkuji vedení města a všem zainteresovaným osobám za skvělou spolupráci. Přejme si, ať se dílo daří.

PhDr. Veronika Čepelková,
zastupitelka města za KDU-ČSL