Close

Týnišťská bude již potřetí svítit modře

V pátek 2. dubna 2021 se naše město již potřetí připojí k osvětové kampani „Česko svítí modře“ a nasvítí jednu z dominant města – vodárenskou věž modrou barvou.

Cílem této aktivity, která se koná u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu, je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Modrá barva je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

Osmý ročník kampaně je tematicky zaměřen na Průkaz osoby s PAS a Komunikační soubor jako prostředky k zajištění odpovídajícího přístupu k lidem na spektru autismu v době pandemie i mimo ni. Materiály vznikly s cílem změnit přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své práce přicházejí do styku s lidmi s PAS a jejich rodinami či doprovodem. Aktuálně jsou to složky záchranného systému, zdravotníci, úředníci nebo policie.

Další informace k dokumentům jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/

Děkuji ředitelce Služeb města Týniště paní Jitce Gažiové, jejímu týmu a vedení města za spolupráci.

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města, předsedkyně Sociální a zdravotní komise