Close

Výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka Města Týniště nad Orlicí

Tajemník Městského úřadu Týniště nad Orlicí vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pozice Sociální pracovník/pracovnice správního odboru – oddělení sociálních věcí.

Místo výkonu práce: Týniště nad Orlicí

Pracovní úvazek: 1,00

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisůa dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní poměr: na dobu určitou, zástup za MD, RD

Předpokládaný termín nástupu: možný ihned nebo dohodou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • · státní občan ČR, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
 • · fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk, splňuje zdravotní způsobilost a je způsobilá k právním úkonům

Kvalifikační požadavky

 • odborná způsobilost dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání v oboru zaměřeném na sociální práci nebo příbuzných oborů dle zákona

Další požadavky zaměstnavatele

 • schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování
 • komunikativnost, příjemné vystupování, pečlivost
 • organizační schopnosti, proaktivní přístup, spolehlivost
 • dobrá znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič/řidička
 • odolnost vůči stresu a psychické zátěži
 • ochota dále se vzdělávat

Nabízíme

 • 5 týdnů dovolené
 • možnost čerpání indispozičního volna
 • zaměstnanecké benefity (stravenky)
 • příjemné pracovní prostředí

Další informace:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

K písemné přihlášce je nutné dále připojit:

 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k jejich zpracování, kopírování, šíření a uchování. Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis
 • uvítáme uvedení telefonického kontaktu nebo e-mailu

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 28. 06. 2019 do 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu Městského úřadu)

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými přílohami zasílejte na adresu:

Městský úřad Týniště nad Orlicí

Podatelna

Mírové nám. 90

517 21 Týniště nad Orlicí

Bližší informace k pracovní pozici podá: Mgr. Ivana Polášková, vedoucí správního odboru, tel. 494 337 301 nebo tajemník úřadu Ing. Jan Paštika, tel. 494 337 331

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Obálku označte slovy „Výběrové řízení – sociální pracovník – NEOTVÍRAT.“

Po ukončení výběrového řízení Vám bude přihláška včetně všech příloh zaslána zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Zdroj: www.tyniste.cz