Close

Zapojte se do dotazníkového průzkumu

Dotazník je součástí připravované diplomové práce studenta FTK UP v Olomouci, která se zabývá tématem cykloturistiky seniorů (55+) v České republice.

Dotazník je určen seniorům (55+) a je zcela anonymní. Získaná data budou použita výhradně pro zpracování diplomové práce. Naleznete jej zde.

Odpovědi vyplňujte, prosím, do 14. 11. 2019.

Děkujeme za jeho vyplnění.