Close

Zastavme se u sv. Floriána

Milovníci procházek a cyklistiky v okolí našeho města zřejmě již zaregistrovali, že v lese nedaleko Týniště, na rozcestí zvaném U Floriána, byl v září minulého roku umístěn obrázek sv. Floriána. Kdo vlastně byl sv. Florián a proč byl sloupek s jeho obrazem právě zde nainstalován?

Některé prameny uvádějí, že Florián pocházel z Norika, jiné hovoří o Cetii změněné ve Zeiselmauer (poději St. Pölten), tedy z dnešního Rakouska. Stal se důstojníkem římské armády a snad i správcem provincie. Sídlil v Lauriacum (dnešní Enns). V té době vládl v Římě Dioklecián, krutý pronásledovatel křesťanů. Mezi křesťany patřil i Florián. V okolí dnešního Lince, ve městě Lauriacum (Lorch), dal místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho jeho souvěrců. Spravedlivý Florián jim spěchal na pomoc a chtěl je zachránit. Skončil u soudu, kde neohroženě vyznal svou víru. Aquilinus jej odsoudil k smrti a ani předchozím mučením (o němž hovoří legendární pojednání) se mu nepodařilo zlomit jeho věrnost a lásku k Bohu a druhým. Jeho kati mu k hrdlu uvázali těžký kámen, většinou se uvádí mlýnský, a shodili ho do řeky Emže, blízko římské osady Lauriacum (rok 304). Byl pohřben v Linci a jeho ostatky byly později převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. století postaven klášter sv. Floriána (první písemná zmínka o tomto klášteře pochází z roku 819). V 11. století byly jeho ostatky převezeny do Říma, část z nich do Krakova (stal se jedním z patronů Polska) a také například do našeho hlavního města, kde jsou umístěny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Na první pohled smutný, hrozný to konec jednoho neobyčejného člověka, avšak svědectví o jeho mimořádném životě, jenž se vyznačoval láskou a pomocí druhým, přetrvalo až do dnešních dnů. Svědčí o tom především úcta k němu, která se rozšířila do mnoha zemí. U nás se sv. Florián stal jedním z nejoblíbenějších svatých a patronem měst. V ikonografii je obvykle znázorňován jako římský voják s korouhví v jedné ruce a nádobou hasící požár v ruce druhé. Je tedy především ochráncem proti požáru a velké vodě, patronem hasičů a všech profesí souvisejících s ohněm, tj. i kominíků, hutníků, kovářů, hrnčířů či pekařů. Jeho svátek připadá na 4. května.

Rozcestí U Floriána situované v lese nedaleko Týniště (směrem na Rašovice) je důkazem toho, že sv. Florián byl oblíbeným světcem také v našich končinách. Na tomto místě měl ze starých časů viset jeho obrázek. Zajímavostí také je, že se zde nacházelo mnoho pramenů i zanedbaná studánka. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli obnovit další místo našich předků a umístit tu nový, keramický obraz. Jeho autorkou je paní Marie Klimešová z Poličky, která rovněž zhotovila obraz Panny Marie, ochránkyně našeho města pro kapličku Na Vokliku. Floriánův obraz zde velmi šetrně nainstaloval pan Milan Frumar, takže dobře zapadá do okolní přírody. Za jejich spolupráci jim na tomto místě děkuji. Také vyjadřuji dík za náročnou službu všech hasičů nejen v našem městě.

Svatý Florián se potažmo může stát patronem a ochráncem i našeho města a jeho obyvatel. Nejenom ochráncem před ohněm a povodněmi, ale především taky pomocníkem v době, kdy nás ohrožuje jeden nepatrný, avšak zákeřný vir a nemoci, problémy a nedorozumění s ním spojené. Svatý Floriáne, buď i nadále naším přímluvcem a ochráncem.

Veronika Čepelková