Close

Zdravíme vás z Pastoračních center

V pastoračních centrech Biskupství královéhradeckého jsme připravili video s pozdravy a slovy povzbuzení pro seniory, nemocné, rodiny, mladé, katechety a všechny ty, s nimiž a pro něž pracujeme.

Na videu k vám promluví Jana Hušková z Katechetického a pedagogického centra, Andy Loos z Centra pro rodinu, Miroslava Dyntarová z Centra pro mládež a Veronika Čepelková z Diecézního centra pro seniory. V závěru videa posílá všem požehnání biskupský vikář pro diakonii a pastoraci Mons. Pavel Rousek.

Jsme s vámi a děkujeme, že nás sledujete!

Veronika Čepelková