Close

Zemřel P. Arnošt Jílek

Dnes přišla nečekaná zpráva o úmrtí P. Arnošta Jílka… Na jeho působení v Týništi a Častolovicích ráda vzpomínám. V té době jsme taky přijali svátost biřmování. Bude nám chybět. R.I.P. ?